برآورد هزینه های تجهیز کارگاه:

به منظور اجراي يك پروژه عمراني بر حسب كوچكي و يا بزرگي احجام كار، كارگاهي در كنار پروژه احداث و محل نگهداري ماشين‌آلات، مصالح، تجهيزات و محل زندگی كاركنان و كارگران در طول اجراي پروژه می باشد که پس از اتمام پروژه، برچيده مي‌شود. در این راستا، مهندسین مشاور قبل از انجام مناقصه، هزينه‌هايی را به عنوان تجهيز و برچيدن كارگاه با توجه به دستورالعمل مندرج در فهرست بها‌ منظور می نماید. برآورد هزینه پروژه از حاصل جمع بهای انجام کارها و برآورد هزینه های تجهیز کارگاه حاصل می شود.

برآورد هزينه هاى تجهيز كارگاه

در تهیه برآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه، بایستی هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس پیوست شماره ۳ فهرست بها محاسبه و در برآورد کل لحاظ شود.

در این پیوست جهت تهیه برآورد هزينه هاى تجهيز كارگاه ردیف‌هایی به صورت مقطوع و البته بدون مبلغ واحد پیش‌بینی شده است که لازم است تهیه کننده برآورد با استفاده از این ردیف‌ها و با استخراج مبلغ واحد مناسب، نسبت به تهیه برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه اقدام نماید. البته در تهیه این برآورد نکات مهمی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، بدون احتساب هزینه‌های مربوط به ردیف‌های ۴۲۰۳۰۱ تا ۴۲۰۳۰۳ و ۴۲۱۰۰۱ تا ۴۲۱۱۰۴ فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه نباید از میزان تعیین شده در بندهای ذیل بیشتر شود. در صورتیکه در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین شده بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ترک مناقصه، به تصویب شورای عالی فنی برسد.

کارهای مربوط به فهرست‌های پایه رشته ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، راه، راه‌آهن و باند فرودگاه، راهداری، آبرسانی روستائی، آبخیزداری و منابع طبیعی، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب و شبکه جمع‌آوری فاضلاب به میزان ۴ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه.

لازم به ذکر است که مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، شامل جمع مبلغ ردیف‌های برآورد با اعمال ضرایب مربوطه است.

الف- اگر برآورد اوليه هر پروژه عمراني بيش از ۲۵۰۰ ميليون ريال باشد بايد هزينه مذكور برابر دستورالعمل مربوط برآورد شود. پرداخت تجهيز و برچيدن كارگاه به عنوان ضريب (۱,۰۴ يا ۱,۰۶) با توجه به بخشنامه ۷۱۴۰ – ۳/۱۲/۱۳۷۷ جلد ۹ بدون برآورد ممنوع است. (بند ۳-۲-۱-۵)

ب-اگر برآورد اوليه كم‌تر از ۲۵۰۰ميلیون ريال باشد نيازي به برآورد ندارد، به صورت مقطوع و با رعايت سقف ۱,۰۴ و يا ۱,۰۶ برحسب مورد پيش‌بيني مي‌شود (رديف ۲-۱۸ دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه پيوست فهارس بها‌موارد استثنا قيد شده است.

ج-در هرصورت جمع برآورد تجهيز و برچيدن كارگاه در فهارس بها‌ابنيه، تأسيسات برقي، تاسيسات مكانيكي، شبكه توزيع آب و جمع‌آوري فاضلاب از ۴درصد و براي ساير فهارس بها‌از ۶درصد برآورد اوليه نبايد تجاوز نمايد در غير اين صورت بايد به تصويب شوراي فني برسد. (رديف‌هاي ۲-۱۷-۱، ۲-۱۷-۲ و ۲-۱۷ دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه پيوست فهارس بها)

برآورد هزينه هاى تجهيز كارگاه

در مقاله روش های مختلف برآورد هزینه در پروژه، تکنیک های برآورد هزینه و اشکالات و خطاهای متداول را بررسی نموده ایم. پیشنهاد میکنیم مطالعه نمایید.

نحوه پرداخت هزینه های تجهیز کارگاه:

از فهرست بهای سال ۱۳۹۲ به بعد هزینه هریک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به همان ردیف، محاسبه شده و در صورت وضعیت‌ها درج می‌شود. پرداخت هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه به روش های دیگر می تواند در شرایط خصوص پیمان درج شده و ملاک عمل قرار گیرد.

در فهرست بهای سال ۱۳۸۸ در خصوص نحوه پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمان‌هائی که برآورد هزینه اجرای آنها کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان بوده است، روش ۴۵%، ۴۵%، ۱۰% پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب که ۴۵% از مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن پس از اجرای بخشی از تجهیز کارگاه که انجام آن برای شروع عملیات پیمان لازم است به پیمانکار پرداخت می‌شود، ۴۵% به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان و ۱۰% مابقی پس از برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود.  ساختمان‌ها و تاسیسات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمین‌های تحویلی کارفرما ساخته شده است، متعلق به پیمانکار است و کارفرما فقط در صورت پرداخت بهای مصالح بازیافتی آنها بر اساس نرخ متعارف روز، می‌تواند آنها را به تصرف خود درآورد.

برآورد هزينه هاى تجهيز كارگاه

پرداخت تعدیل به هزینه های تجهیز کارگاه

قیمت‌های فهرست بها به دلیل تورم و نوسانات قیمت، نیاز به اصلاح دارند. این اصلاحات در قالب فهرست بهای سال جدید ارائه می‌شود. به دنبال این نوسانات، پروژه‌های عمرانی نیز باید با آخرین فهرست بهای منتشر شده اجرا شوند. بعضاً اجرای برخی از پروژه ها به دلیل حجم زیاد کارها یا کمبود بودجه، چنیدن سال طول می‌کشد. بدیهی است برای چنین پروژه هایی، قیمت های قرارداد (که براساس فهرست بها است) بعد از مدتی کاملاً غیرواقعی شده و در نهایت اجرای پروژه را دچار مشکلات زیادی میکند.

در این موارد و در صورت بروز تاخیرات مجاز در پروژه، اصلاحیه قیمت ها با راهکاری به نام تعدیل قیمت ها انجام می‌شود. ضریب تعدیل برای عمومیت بخشیدن به قیمت‌های فهرست بها در گذر زمان، در نظر گرفته می‌شود. دستورالعمل تعدیل قیمت‌ کارهای ساختمانی طی بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳ و برای تعدیل صنعت نفت طی بخشنامه شماره ۳۸۷۱۰۳ ابلاغ شده است. برای اعمال تعدیل بر قیمت‌ها، هر سه ماهه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شاخص های تعدیل منتشر می‌شود.

شاخص عددی است که متوسط تغییرات قیمت‌های هر دوره نسبت به دوره پایه را نشان می‌دهد. شاخص‌ها منتشره بر دو نوع رشته‌ای و فصلی هستند. این شاخص‌ها در فرمول های مربوطه جایگذاری شده و برای هر فصل یا رشته از فهرست بها ضریب تعدیل محاسبه می‌شود. ضریب تعدیل بر کارکرد دوره ها اعمال شده و به عنوان صورت وضعیت تعدیل ارائه می‌شود. شاخص های تعدیل برای ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه نیز ارائه شده و در محاسبه صورت وضعیت های تعدیل لحاظ می شوند.

برآورد هزينه هاى تجهيز كارگاه

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

اقدامات تجهیز کارگاه در پروژه

اهمیت تجهیز کارگاه: برای اجرای پروژه های ساختمانی به تاسیسات، تجهیزات و ماشین آلات متعددی[...]

ادامه
ضایعات مصالح در پروژه های ساختمانی

ضایعات ساختمانی و محیط زیست: صنعت ساختمان به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع طبیعی در[...]

ادامه
راهکارهای کاهش اتلاف مصالح ساختمانی

راهکارهای کاهش اتلاف مصالح ساختمانی:طراحی طراحی تجهیز کارگاه به منظور افزایش راندمان مصرف مصالح. طراحی[...]

ادامه
تجهیز کارگاه ساختمانی در مگا پروژه ها

اهمیت تجهیز کارگاه در پروژه های بزرگ: گروه ایمن سازان پای، مقالات متعددی در زمینه[...]

ادامه
مدیریت پسماند در پروژه های ساختمانی

مدیریت پسماند در پروژه های ساختمانی: مدیریت پسماند در پروژه های ساختمانی به فرایندی اتلاق[...]

ادامه
خواص سنگدانه های بتنی بازیافتی

کاربرد مصالح بازیافتی ساختمان: مصالح حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده، سهم زیادی از ضایعات[...]

ادامه
روش صحیح تخریب ساختمان

استفاده مجدد از ضایعات ساختمانی: در این مقاله به روش صحیح تخریب ساختمان به منظور[...]

ادامه
کاهش اتلاف مصالح در کارگاه های ساختمانی

اهمیت کاهش ضایعات ساختمانی: تحقیقات نشان می دهد که تا ۵۰ درصد از منابع طبیعی[...]

ادامه
اتلاف مصالح و ضایعات ساختمانی

آمار جهانی از ضایعات در صنعت ساختمان: کارهای ساختمانی همچون تخریب یا نوسازی ساختمان های[...]

ادامه

6 دیدگاه برای “برآورد هزينه هاى تجهيز كارگاه

 1. حسینی گفته:

  مهندس سلام اگر مزاحم نیستم سوالی داشتم
  به طور مثال در پروژه شرکتهای دولتی اگرترانشه جهت لوله گذاری سیستم انتقال فاضلاب به عمق ۱متر یا بیشتر بخواییم اجرا بکنیم باتوجه به اینکه ترانشه در محل عبور ومرور کارکنان کارفرما میباشد واحتمال سقوط وحادثه وجود دارد میبایست محل رو با نوار خطر محصور نمود و چراغ اعلام خطر یا تخته الوار جهت پوشاند دهانه ترانشه .این موارد در قسمت تجهیز و برچیدن کارگاه هست لکن ایا پرداخت پول و ردیف تکسا مشخص قانونی است یا پیمانکار باید نرخ رو تو قیمتش لحاظ بکنه؟

  • mojtabarezaee گفته:

   فعالیت گفته شده می تواند در فصل تجهیز کارگاه در قالب یکی از ردیف های زیر قرار گیرد:
   “هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE )و حفاظت کار، براساس دستورالعملهاي مندرج در اسناد پیمان”
   یا
   “تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در محلهایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع میشود، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب ، شبکه جمع آوري فاضلاب و آبرسانی روستایی”
   اگر در مرحله برآورد قرار دارید، مبالغ هزینه را محاسبه نموده و در یکی از ردیف های فوق لحاظ بفرمایید.
   اگر در مرحله اجرا قرار دارید و برای ردیف های مذکور مبلغ مقطوع را مشخص کرده اید باید این فعالیت را انجام داده و همان مبلغ مقطوع را دریافت نمایید.
   اگر در مرحله اجرا قرار دارید و برای ردیف های مذکور مبلغی مشخص نشده است می توانید نسبت به دریافت ردیف های فوق ادعا نموده و آنالیز خود را برای مشاور ارسال بفرمایید.

 2. سیامک گفته:

  سلام.
  آیا برآورد تجهیز کارگاه ضربدر ضریب پیمان دربردارنده سود برای پیمانکار هست؟ یا تماما هزینه هست و عملا کارفرما همون هزینه هارو به شما برمیگردونه؟
  و اگر دربردارنده سود هست آیا بخشنامه ای دارید که سود لحاظ شده رو چقدر در نظر میگیرند؟ واگر بالاسریش مثل همون بالاسری پیمان هست پس چرا نگفتن که تجهیز در ضریب بالاسری هم ضرب بشه و بجاش سود رو موقع برآوردش در نظر بگیرند؟

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام و احترام
   اولا ضریب پیمان به معنای سود پیمانکار نیست بلکه منظور از ضریب پیمان، حاصل تقسیم مجموع هزینه های کار (از جمله هزینه های مستقیم و هزینه های بالاسری که سود پیمانکار هم در آن قرار دارد) به عدد ۱٫۳ موجود در فهرست بها می باشد.
   ثانیا هزینه تجهیز کارگاه (مقطوع) اگرچه در تدوین صورت وضعیت بدون ضریب بالاسری نگارش شود اما نباید فقط شامل هزینه های مستقیم کار باشد. برای مثال، اگر ردیف تامین سیستم آب وبرق کارگاه فقط براساس هزینه های مستقیم تجهیز محاسبه گردد، اما بازهم هزینه هایی از جمله مالیات، بیمه تامین اجتماعی، ضمانت نامه دارد که وابسته به مبلغ آن هستند. در برخی موارد، سهم این هزینه ها می تواند تا بیش از ۱۰ درصد از هزینه های مستقیم تجهیز کارگاه بوده و حتی از درصد سود پیمانکاری هم بیشتر باشد.
   سود پیمانکار یک عدد کاملاً درون سازمانی بوده و قانون خاصی ندارد اما بطور متعارف در بازه ۴ تا ۱۰ درصدی قرار می گیرد.
   پیشنهاد می شود مقاله تخصصی سایت ما درخصوص ضریب بالاسری پروژه را هم مطالعه فرمایید.
   همچنین درصورت تمایل به دریافت مشاوره دراین خصوص می توانید تعرفه های مربوطه را در بخش خدمات دفتر فنی پروژه مشاهده فرمایید. لازم به توضیح است که درصورت صدور مجوز انتشار دستاوردهای همکاری در سایت جهت آموزش کاربران، خدمات مربوطه با ۵۰ درصد تخفیف انجام می شود.

 3. حسن محمدیان گفته:

  سلام وقت شما بخیر در قراردادهایی که ضریب تجهیز کارگاه مقطوع است آیا ضریب پیمان درتجهیز هم باید ضرب شود یا خیر؟

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   براساس ۲-۸ دستورالعمل کاربرد فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۰، ضریب طبقات، ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای، به جمع مبلغ ردیف ها بصورت پی در پی ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به آن اضافه می شود. پس ضرایب مذکور ارتباطی با تجهیز کارگاه ندارند. درخصوص ضریب پیمان باید بررسی شود که آیا جمع کارکرد با کلیه ضرایب (بدون تجهیز کارگاه) به اضافه مبلغ مقطوع تجهیز کارگاه مساوی مبلغ کل پیمان می شود یا خیر، اگر پاسخ بله باشد، هیچ ضریبی به تجهیز کارگاه تعلق نمی گیرد. در غیر اینصورت، باید ضریب پیمان نیز در مبلغ تجهیز کارگاه ضرب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.