خدمات دفتر فنی پروژه:

دفتر فنر پروژه

مجموعه ایمن سازان پای از سال ۱۳۹۴ در پروژه های مختلف ساختمانی و عمرانی به ارائه خدمات دفتر فنی پروژه پرداخته است. این مجموعه بواسطه تحصیلات آکادمیک اعضا در بهترین دانشگاه های کشور در حوزه مدیریت پروژه و مدیریت ساخت و همچنین حضور پر رنگ در پروژه های کوچک و بزرگ کشور، توانسته است گنجینه ای از مهارت های لازم جهت ارائه خدمات دفتر فنی پروژه گردآوری نماید. حوزه فعالیت این مجموعه شامل،مدیریت ریسک و بیمه، مدیریت دانش و DCC، تهیه و دفاع از صورت وضعیت کارکرد و تعدیل، تهیه و دفاع از قیمت جدید و بطور کلی مدیریت ادعا، برنامه ریزی و کنترل پروژه و تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات می باشد.

سوابق و پروژه ها:

از جمله پروژه هایی که تاکنون توسط کارشناسان این مجموعه به انجام رسیده است، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

کارفرما: شهرداری ساوه.

پیمانکار: شرکت پلسنگ سنندج.

مبلغ پیمان ۱۰۰ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل صورت وضعیت کارکرد و تعدیل، قیمت جدید، لایحه ضرر و زیان، برنامه ریزی و کنترل پروژه، لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۴ می باشد.

کارفرما: شرکت نیکران لاستیک.

پیمانکار: شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین.

مبلغ پیمان ۱۳۰ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل صورت وضعیت کارکرد و تعدیل، قیمت جدید، برنامه ریزی و کنترل پروژه، لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۶ می باشد.

کارفرما: قوه قضائیه.

پیمانکار: شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین.

مبلغ پیمان ۲۵۰ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل صورت وضعیت تعدیل و لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۷ می باشد.

کارفرما: شرکت عمران توسعه گران پیشگام.

پیمانکار: گروه ساختمانی ترکی.

مبلغ پیمان ۱۴۰۰ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۸ می باشد.

کارفرما: شرکت عمران توسعه گران پیشگام.

پیمانکار: شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام.

مبلغ پیمان ۳۰۰۰ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۸ می باشد.

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان.

پیمانکار: شرکت اهرام سخت پیکر.

مبلغ پیمان: ۷۰ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه لایحه ضرر و زیان پیمانکار.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت عمران توسعه گران پیشگام.

خدمات مدیریت ریسک شامل:

مشاوره درخصوص بیمه نامه های خریداری شده، بررسی کلوزهای مورد نیاز و ارزیابی قراردادی بیمه نامه ها.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در سازمان.

خدمات DCC شامل:

مطابقت مکاتبات موجود با ساختار شکست کار پروژه و شناسایی بخش های پیگیری نشده از ساختار شکست کار پروژه.

تفکیک مستندات و مکاتبات پروژه بصورت موضوعی در دسته هایی نظیر تاخیرات، پرداخت ها، مشکلات فنی و اجرایی و غیره.

شناسایی مکاتبات بی پاسخ و پاسخگویی مناسب به آن به گونه ای که به ازای هر نامه دریافتی، یک جوابیه وجود داشته باشد.

جهت دهی مکاتبات ارسالی به تناسب سیاست های شرکت برای ایجاد مستندات لازم برای اقداماتی نظیر خاتمه یا فسخ پیمان.

بررسی مکاتبات دریافتی و پیش بینی ریسک ادعاهای آتی پیمانکاران و پاسخگویی مناسب به آن.

کنترل سررسید موعد تعهدات پیمانکاران، مشاوران و شرکا براساس بندهای توافق شده در جلسات کارگاهی.

شناسایی مستنداتی که بواسطه قرارداد مشاوره برعهده مشاوران پروژه قرار گرفته، اما به نتیجه نرسیده است.

تاریخ ارائه خدمت، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت عمران و توسعه پایدار ایرانیان.

پیمانکار: شرکت راهسازی و ساختمانی هنزا.

مبلغ پیمان: ۲۰۰ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل انجام امور فسخ پیمان (ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان)، لایحه تاخیرات، قیمت های جدید، صورت وضعیت قطعی، تعدیل قطعی، محاسبه جرائم.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت سازه پایدار صبا.

پیمانکار: شرکت سبلان سوله کاران.

مبلغ پیمان: ۴۰۰ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل لایحه تاخیرات، گزارش تغییر مقادیر و لایحه ضرر و زیان پیمانکار.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان.

پیمانکار: شرکت اهرام سخت پیکر.

مبلغ پیمان: ۱۲۹ میلیارد ریال.

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه لایحه ضرر و زیان پیمانکار و پیگیری شکایت دادگاهی.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت راه آهن شرقی بنیاد.

تاریخ ارائه خدمت، سال ۱۳۹۹ می باشد.

تعرفه و هزینه خدمات:

تعرفه و هزینه خدمات دفتر فنی پروژه به شرح جدول ذیل می باشد. لازم به توضیح است که مبالغ مندرج در این جدول، سقف هزینه ها بوده و هزینه دقیق خدمات پس از بررسی اولیه مستندات پروژه اعلام می گردد.

ردیفشرحمبنای محاسبه هزینهکمتر از ۱۰ میلیارد ریالکمتر از ۱۰۰ میلیارد ریالکمتر از۱۰۰۰میلیارد ریالبیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال
۱صورت وضعیت کارکرد / تعدیلمبلغ صورت وضعیت۰٫۰۱۰٫۰۰۱توافقیتوافقی
۲قیمت جدید/ مدیریت ادعامبلغ قیمت جدید۰٫۰۲۰٫۰۰۵توافقیتوافقی
۳برنامه ریزی/ کنترل پروژهمبلغ پیمان۰٫۰۵۰٫۰۱۰٫۰۰۵توافقی
۴لایحه تاخیراتمبلغ پیمان۰٫۰۱۰٫۰۰۲۰٫۰۰۰۵توافقی

مشاوره رایگان:

جهت دریافت مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

آدرس: تهران، چهار راه ولیعصر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کرگز نوآوری کارمانا

ایمیل: Support@imensazan-pi.ir

پشتیبانی: ۰۹۱۲۶۸۵۷۸۳۹