نمونه دستورالعمل ایمنی اجرای سیستم های حفاظت و ایمنی از حریق و حوادث (سازمان آتش نشانی شهر تهران) برای یک برج ۲۳ طبقه:

ساختار و راه های خروج

۱- مسیر دسترسی خودروهای سنگین آتش نشانی و محوطه سازی به گونه ای طراحی شود که زمین آن مقاومت و تحمل ۱۵۰۰ کیلونیوتن بر سانتی متر مربع را در موقع عملیات (استقرار بالابر بر روی ۴ جک) را داشته و استحکام آن توسط مهندس ناظر تائید شده باشد.

۲- جهت سهولت دسترسی نیروهای آتش نشانی به ساختمان، اجرای سر درب مجاز نمی باشد.

۳- پیش بینی و اجرای آسانسور آتش نشان با رعایت کلیه مفاد ضوابط ایمنی مربوطه مندرج در سایت سازمان آتش نشانی تهران الزامی می باشد.

۴- پیش بینی و اجرای فضای امن با رعایت کلیه مفاد ضوابط ایمنی مربوطه، مندرج در سایت سازمان آتش نشانی تهران الزامی می باشد.

۵- دهلیز پلکان و چاه آسانسور با ساختار ۲ ساعت مقاوم حریق دوربندو دودبند از سایر قسمتها مجزا گردد.

۶- اندازه ارائه شده در نقشه های معماری در خصوص عرض مسیر پلکانها، عرض پاگردها و دسترس های خروج و ابعاد مربوط به پیش ورودی آسانسورها دقیقا رعایت شود.

۷- درب ورودی به دهلیز پیکان در تمامی طبقات از نوع مقاوم، دودبند خود بسته شود و بدون قفل و بست انتخاب و نصب گردد.

۸- جهت درب فضاهای تجمعی (سالن اجتماعات، فضای بازی کودک، سالن ورزش، فضاهای بیش از ۵۰ نفر و…) به سمت خروج طراحی شود.

۹- جهت بازشو درب پلکان در تراز تخلیه خروج به طرف بیرون و سایر طبقات به سمت داخل دهلیز پلکان طراحی و اجرا گردد.

۱۰- استفاده از درب های شیشه ای سکوریت جهت دوربندی دهلیز پلکان مجاز نمی باشد.

۱۱- نصب جک خود بسته شو بر روی درب پلکان ها در تمامی طبقات الزامی است.

۱۲- اجرای جانپناه در تمامی پلکانهای خارجی (دیوار با مصالح مقاوم) و برای پشت بام، بالکنها و پرتگاهها (نرده استاندارد و یا دیوار با مصالح مقاوم) با ارتفاع حداقل ۱۱۰ سانتیمتر و نیز شبکه بندی ایمن بصورت عمودی و حداکثر فاصله ۱ سانتی متر الزامی می باشد.

۱۳- اجرای نرده استاندارد در پلکانهای داخلی با ارتفاع حداقل ۸۶ الی ۹۶ سانتیمتر و نیز بصورت عمودی و حداکثر فاصله ۱۱ سانتی متر الزامی می باشد.

۱۴- منطقه بندی و حوزه بندی حریق بین فضاها و همچنین طبقات الزامی است.

۱۵- باز شدن مستقیم درب داکتهای تاسیسات، شوت زباله، اتاق های آسانسور، هواساز و اتاق پکیج و هر گونه بازشو به داخل دهلیز پلکان مجاز نمی باشد.

۱۶- نصب تابلو و کنتور برق و کنتور گاز در داخل دهلیزهای پلکان مجاز نمی باشد.

۱۷- درب های داکت تاسیسات از نوع دوبند و دارای قفل و بست انتخاب و نصب شوند.

۱۸- ارتباط بین واحدها از طریق سقف کاذب مجاز نبوده و هر واحد نسبت به واحد مجاور آتش بند گردد.

۱۹- تمامی داکت ها و شفت های افقی و عمودی با ساختار مقاوم حریق احداث و ضمن حوزه بندی از سایر قسمت ها مجزا گردد.

۲۰- استفاده از مصالح پلی استایرن که مورد تائید کتبی وزارت مسکن و موسسه استاندارد می باشد مجاز است (ارائه یک نسخه از تائیدیه به سازمان آتش نشانی تهران قبل از اجراء الزامی است)

۲۱- آسانسورها از نوع اتوماتیک تلسکوپی دو درب (درب کابین و درب طبقات) و مجهز به سیستم Black out نجات اضطراری انتخاب و اجرا گردد.

۲۲- طراحی و اجرای لابی آسانسور در پارکینگ با درب لولائی و مصالح مقاوم ساختمانی مجهز به جک خودبست شو الزامیست

۲۳- نصب تابلوهای شمارش طبقات و نشانگر مسیر خروج اضطراری از نوع نورتاب در تمامی طبقات و مسیرهای خروج اضطراری الزامیست

۲۴- به منظور دسترسی به پلکان و جلوگیری از مسدود شدن و کاهش عرض راه مذکور و تخلیه ایمن افراد در طبقات با کاربری پارکینگ، تامین یک راه عبوری به میزان حداقل ۱۱۰ سانتی متر الزامی بوده و پارک خودرو در فاصله کمتر از آن و در مقابل درب پلکان و یا لابی آسانسور مجاز نمی باشد.

۲۵- در صورت استفاده از اسکلت فلزی در تمام یا بخشی از ساختمان، لازم است میزان مقاومت مورد نیاز اسکلت فلزی در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش سال ۹۵) تعیین و جزئیات مقاوم سازی شامل نوع و ضخامت ماده مورد استفاده، نحوه زیرسازی و استانداردهای کالا و اجرا بر روی نقشه های سازه ذکر و دفترچه محاسبات ضخامت ماده مورد استفاده نحوه زیرسازی و استاندارد کیفی و ایمنی کالا و روش اجرا همراه با نقشه های سازه جهت اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی ارائه گردد. لازم به ذکر است تمامی موارد می بایست بر اساس استانداردهای معتبر و مورد تائید آتش نشانی و دستورالعمل های مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن شهرسازی صورت پذیرد. همچنین زمان شروع پروژه مقاوم سازی برای نظارت کارشناسان سازمان طی نامه رسمی مهندس ناظر ساختمان یا مالک به معاونت پیشگیری سازمان اعلام گردد.

۲۶- رعایت الزامات مربوط به مصالح نما و نازک مطابق با فصل ۷ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۹۵ و همچنین مقاوم بودن نما در طبقات جهت جلوگیری از انتقال دود و حرارت (عمومی و افقی)، جزئیات اتصال نما به ساختمان جهت جلوگیری از سقوط نما مطابق تائید مهندس ناظر می باشد.

۲۷- طراحی و اجرای بازشو با ابعاد حداقل ۱۰۰ * ۱۵۰ سانتی متر به ازای هر طبقه در نمای مشرف به گذر بدون هیچ مانعی (نرده، توری و…) جهت دسترسی نیروهای امدادی الزامیست.

تاسیسات مکانیکی

۲۸- در صورت استفاده از سیستم های حرارتی غیرمتمرکز (پکیج) دودکش هر واحد متناسب با ظرفیت دستگاه حرارتی مربوطه، بطور مستقل و جدا گانه از مسیری امن و بی خطر به بلندترین نقطه ساختمان در بام هدایت گردد.

۲۹- دهلیز پلکان ها به سیستم فشار مثبت هوا به صورت شبکه ای مجهز به دریچه های مخصوص، در پاگرد طبقات گردد به طوری که سیستم فوق در ترکیب با سیستم اعلام حریق، اتوماتیک عمل نماید. (این سیستم می بایست متناسب با حجم داخل دهلیز پلکان طراحی و محاسبه گردد به طوری که فشار هوای داخل پلکان در همه طبقات یکسان بین ۲۵ تا ۹۰ پاسکال باشد).

۳۰- به منظور آبرسانی به ساختمان توسط نیروهای آتش نشانی، نصب شیر سیامی با دو ورودی ۵/۲ اینچ در ارتفاع ۹۰ سانتی متر از کف تراز تخلیه الزامسیت.

۳۱- طراحی و اجرای شبکه آب آتش نشانی از نوع ترکیبی در تمام طبقات ساختمان الزامیست به طوریکه انشعابات اخذ شده در طبقات جهت استفاده متصرفین به قطر حداقل سه چهارم اینچ و جهت استفاده نیروهای آتش نشانی ۵/۱ اینچ و در پارکینگ ها و زیرزمین ها هر دو انشعاب ۵/۱ اینچ در نظر گرفته شود.

۳۲- اخذ یک انشعاب از آب شهریه کلکتور خروجی پمپ الزامیست

۳۳- شبکه اطفاء اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) باید در ترکیب با سیستم کشف و اعلام حریق باشد.

۳۴- اجرای سیستم اطفاء اتوماتیک (اسپرینکلر) در کل مجموعه الزامی است.

۳۵- نصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله و شیر قطع جریان اضافی (فیوز گازی) الزامیست

۳۶- به هنگام بهره برداری از ساختمان نصب خاموش کننده های دستی در تمامی طبقات از نوع و وزن مناسب (ABC برای کلیه قسمتها و دی اکسید کربن برای اتاق تاسیسات، موتورخانه و اتاق آسانسور) متناسب با نوع کاربری و بر اساس ضوابط اطفای حریق مندرج در سایت سازمان با رعایت حداکثر فواصل پیمایش مجاز و یا حداکثر واحدهای مجاز الزامیست.

۳۷- توزیع واقعی و صحیح خاموش کننده ها در یک ساختمان، تابع بازدید از ساختمان در نظر گرفتن تمام شرایط آن شامل پارتیشن ها، دیوارها، مسیرهای دسترسی، موانع و غیره می باشد. در عین حال مکان نصب خاموش کننده ها باید دارای شرایط ذیل باشد:

یکپارچگی در توزیع رعایت شده باشد.دسترسی آنها آسان باشد، از انبار مواد یا قرار گرفتن تجهیزات در مقابل آن در امان باشد. در مجاورت مسیرهای خروج باشد، در مجاورت دربهای ورود و خروج باشد، امکان وارد آمدن صدمات فیزیکی به آنها با حداقل رسیده باشد. در مقابل تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران و برف نباشد، به سادگی قابل رویت باشد.

موتورخانه و تاسیسات آتش نشانی

۳۸- دیوارها و سقف و دودکش تخلیه محصولات احتراق موتور خانه باید با ساختار دو ساعت مقاوم حریق کاملا دور بندی و از سایر قسمتها مجزا گردد و درب ورود به آن از نوع مقاوم باشد.

۳۹- تمامی اماکن مربوط به تاسیسات از قبیل حرارتی، برق، هواساز و غیره باید با ساختار مقاوم حریق دوربندی و مجزا گردد.

۴۰- تمام منابع سوخت ذخیره باید دارای دیوارها، کف و سقفی که دو ساعت مقاوم حریق است باشد و فاصله منبع از دیوار حدقال ۴۵ سانتی متر باشد.

۴۱- درب ورود اتاق تاسیسات باید از نوع مقاوم حریق با امکان ورود هوا به منظور کامل سوختن مشعل در یک سوم زیر آن و پوشش کامل قسمت دو سوم بالای آن صورت گیرد.

۴۲- کلیه داکتهای ارتباطی از اتاق تاسیسات به سایر طبقات، لازم است با مصالح ساختمانی یا صنعتی (مورد تائید این سازمان) و در هر طبقه مسدود و حوزه بندی شود.

۴۳- حداکثر ظرفیت مخزن سوخت در داخل اتاق تاسیسات یا اتاق ژنراتور ۲۴۰ لیتر بوده و مخزن های سوخت ذخیره با حجم بیشتر باید در خارج از بنا پیش بینی و نصب شود.

۴۴- محل ا ستقرار منابع سوخت در زیر رامپها و همجوار دهلیز پلکان ها و آسانسورها نباشد.

۴۵- فضای داخلی موتورخانه باید تحت تهویه مکانیکی یا طبیعی متناسب با حجم محیط به خارج از بنا قرار گیرد و در صورت وجود سیستم مکانیکی بایستی با وسایل گرمایشی هماهنگ باشد.

۴۶- نصب دستگاه اعلام نشت گاز (دتکتور حساس به گاز شهری) در موتورخانه الزامیست

۴۷- پیش بینی و استقرار خاموش کننده چرخدار از نوع پودر و گاز ۲۵ کیلوگرمی در مجاورت تاسیسات و موتورخانه با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع الزامیست

۴۸- تمامی کابل و سیسم کشی های روکار درون موتورخانه از روی سینی های مخصوص که در زیرسقف قرار دارند عبور داده شوند و کابل هایی که روی زمین قرار می گیرند از داخل لوله های فلزی مخصوص عبور داده شوند.

۴۹- به منظور نصب و استقرار تجهیزات و تاسیسات آتش نشانی رعایت بندهای ذیل الزامی می باشد:

  • برای ساختمانهایی با کاربری کم خطر و ارتفاع کمتر از ۲۳ متر و مجموع مساحت زیربنا کمتر از ۵۰۰ متر پیش بینی و اجرای فضایی با مساحت حداقل ۹ مترمربع و ارتفاع حداقل ۲ متر با ساختار مقاوم حریق الزامیست و برای سایر ساختمانها می بایست فضای با مساحت حداقل ۲۰ مترمربع و ارتفاع حداقل ۲ متر در نظر گرفته شود.
  • ایزوله نمودن فضای مذکور و تجهیزات و تاسیسات در مقابل عوامل جوی
  • مشترک نبودن فضای مذکور با سایر کاربریها از قبیل موتورخانه، پارکینگ و تفکیک نمودن آن فضای مذکور با مصالح مقاوم به حریق.
  • بارهای ناشی از جانمایی مخازن آب آتش نشانی در طبقات بالای همکف، تاکید می گردد جهت جلوگیری از خسارتهای ناشی از زلزله و کاهش وزن ساختمان، مخازن آب مورد نیاز اتش نشانی حتی المقدور پایین تر از زلزله (زمین) در نظر گرفته شود در غیر اینصورت مالک، دستگاه نظارت و مشاور محاسب سازه ای پروژه مکلف است بارهای وارده ناشی از مخازن مربوطه را در محاسبات سازه ای لحاظ نماید. (لازم است این موضوع در هنگام صدور دستورالعمل ایمنی قید گردد و هنگام پایان کار توسط مهندس محاسب نیز تائید و محضری گردد).

تاسیسات الکتریکی

۵۰- تجهیز معابر خروج شامل دسترس خروج، خروج و تخلیه به سیستم روشنایی اضطراری الزامیست به طوری که در مواقع قطع برق شهر بصورت اتوماتیک در مدار قرار گیرد.

۵۱- سیم کشی روشنایی های اضطراری به گونه ای اجرا گردد که در صورت خارج شدن یک یا چند روشنایی از مدار، سایر روشنایی ها از مدار خارج نگردد.

۵۲- تصرف فوق باید به مولد نیروی برق دوم، که همواره اماده استفاده است مجهز باشد، ظرفیت، توان و نرخ مولد نیرو باید برای کارکرد همزمان و تامین همه تجهیزاتی که در زیر نام برده شده کافی و مناسب باشد و سیستم فوق باید به صورت اتوماتیک وارد عمل شود.

 ۱- شبکه روشنایی اضطراری بخشهای سه گانه راه خروج و فضای امن

 ۲- شبکه های هشدار و اعلام حریق

 ۳- پمپ های آتش نشانی ساختمان

 ۴- دست کم یکی از آسانسورهای مربوط به همه طبقات بنا

 ۵- دمنده های سیستم فشار مثبت هوا

 ۶- مکنده های تهویه زیرزمین ها

 ۷- آسانسورهای آتش نشانی

۵۳- طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق اتوماتیک و دستی در تمامی قسمت های ساختمان با استفاده از وسایل و تجهیزات استاندارد الزامیست

۵۴- اجرای سیم کشی های سیستم های اعلام در صورت روکار بودن در موتورخانه و طبقات زیرزمین داخل لوله های فولادی الزامی است.

۵۵- چنانچه در واحدهای مسکونی، کاربری ها و فضاهایی که دارای فاکتور خواب و استراحت افراد بوده از سوختهای فسیلی استفاده شود، نصب سیستم هشدار دهنده منواکسید کربن مطابق ضوابط الزامی است.

۵۶- طراحی و اجرای شبکه اتصال زمین (ارتینگ) در ساختمان فوق الزامیست

۵۷- جهت حفظ جان متصرفان و مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ورودی کلیه تابلوهای برق به کلید محافظ جان تجهیز گردد.

۵۸- نصب کف پوش عایق لاستیکی به ضخامت حداقل ۶ میلیمتر در مقابل تابلوهای برق الزامیست

۵۹- طراحی و اجرای شبکه حفاظت از آذرخش (برقگیر) در ساختمان فوق الزامیست.

پد هلیکوپتری

۶۰- در زمان های عادی و غیر اضطراری هلی پدها باید با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری، غیرعملیاتی گردد که قابل استفاده نباشد.

۶۱- حفاظ پیرامونی / فیزیکی هلی پدها در تمامی وضعیت های عادی و اضطراری باید رعایت گردد.

۶۲- هلی پدهای ذکر شده در این مصوبه صرفاً برای بهره برداری امداد و نجات می باشد. در صورت نیاز برای دیگر موارد با هماهنگی و مجوز قبلی از سازمان هواپیمایی کشور و قرارگاه ثاراله امکان پذیر خواهد بود.

۶۳- حداقل طول و عرض سطح هلی پد، ۱۸ متر در ۱۸ متر (به انضمام حداقل ۵/۱ متر حفاظ ایمنی اطراف آن و همچنین در نظر گرفتن مسیر ورودی به هلی پد از کناره آن با احتساب حریم ایمنی برای مسیر ورودی) می باشد. رشد ارتفاعی موانع ۱:۲ از فاصله دو متری لبه هلی پد می باشد.

۶۴- در محل فرود هلی کوپتر ایجاد حداقل دو راه ورود و خروج برای متصرفین  و نیروهای آتش نشانی الزامی است.

راههای ورود و خروج باید نسبت به هم حداقل ۹۰ درجه از مرکز پد زاویه داشته باشند و فاصله بین این دربها نباید کمتر از ۱/۹ متر از هم باشد.

۶۵- در پشت بام دسترسی به پد از دو پلکان فراهم شود و بلعکس

۶۶- تیغه ها و سقف های کاذب که پد را از ساختمان و یا ساختمانهای مجاور جدا می کنند باید حداقل ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق باشند و درب های پلکان در بام حداقل ۵/۱ ساعت مقاوم در برابر حریق داشته باشد.

۶۷- متقاضیان می بایستی جهت اجرای هلی پد مطابق با دستورالعمل ۴۳۱۴ سازمان هواپیمایی کشور عمل نموده و تائیدیه سازمان هواپیمایی کشوری و یا شرکتهای مورد وثوق (دارای مجوز ممیزی هلی پورت) آن سازمان را در خصوص استاندارد سازی هلی پد (پس از ساخت هلی پد) دریافت نمایند.

۶۸- نصب تجهیزات حفاظت از رعد و برق در بام ساختمان الزامی است.

۶۹- سیستم اعلام حریق دستی باید برای هر یک از خروجی های بام طراحی شده باشد.

۷۰- نصب تجهیزات اطفاء حریق: دو عدد خاموش کننده پودر و گاز ۱۲ کیلوگرم، دو عدد خاموش کننده آب و کف ۶۵ کیلوگرم، دو عدد خاموش کننده ۴۵ کیلوگرم CO2 و جعبه آتش نشانی که سطح پد را به طور کامل پوشش دهد در نزدیک پد بصورتی که به راحتی قابل دسترسی باشند الزامی است.

۷۱- از انتقال ارتعاشی ناشی از ضربه هنگام برخورد بالگرد به سازه اصلی ساختمان به روش مناسب جلوگیری شود.

۷۲- محل فرود بالگردهای نوع سبک که برای عملیات امداد فرستاده می شوند می بایست بر اساس وزن این نوع بالگرد ها (حداقل ۹۰۰۰ کیلوگرم) برای بار استاتیکی طراحی گردد همچنین حداقل بار دینامیکی که جهت طراحی محل فرود بالگرد باید در نظر گرفته شود برابر ۱۵۰%  وزن بالگرد در زمان بلند شدن و یا ۷۵%  وزن بالگرد مبنای طراحی که در محدوده اثر چرخ های بالگرد وارد می شود.

ملاحظات

۷۳- شایان ذکر است این دستورالعمل در صورتی می تواند موثر واقع شود که ضمن آموزش از نحوه استفاده صحیح از آن با سرویس و نگهداری اصولی همیشه آماده بکار باشد لذا ارائه تعهدنامه محضری به هنگام دریافت تائیدیه ایمنی مبنی بر سرویس و نگهداری سیستمهای ایمنی به مدت دو سال از طرف مالک به منظور حصول اطمینان از آماده به کار بودن آنها الزامیست

۷۴- جهت آشنایی با عملکرد سیستم کشف و اعلام حریق نصب خلاصه چگونگی عملکرد المانهای سیستم اعلام حریق (دتکتورها، آژیرها، شاسی ها، تابلو کنترل مرکزی، چراغ های نشانگر وغیره…) به صورت قاب شده در تمامی آشپزخانه های آبدارخانه های واحدهای مسکونی اداری الزامی می باشد.

۷۵- نصب راهنمای کاربردی و چگونگی زون بندی آن جهت استفاده از دستگاه مرکزی سیستم کشف و اعلام حریق در کنار آن به صورت قاب شده الزامیست.

۷۶- تهیه و نصب نقشه های ساختمانی اعم از معماری، تاسیسات و سازه جهت دسترسی در مواقع اضطراری در مکان مناسب تحت عنوان Fire Action Plan Guide مطابق ضوابط مندرج در سایت سازمان الزامیست

۷۷- بدیهی است صدور هر نوبت عدم خلاف در مراحل اسکلت و سفت کاری منوط به اخذ استعلام مالک یا مالکین مبنی بر اجرای دقیق مفاد دستورالعمل ایمنی از سازمان آتش نشانی می باشد.

۷۸- ارائه مدارک مربوط به تجهیزات سیستم کشف و اعلام حریق اتوماتیک ودستی مبنی بر استاندارد بودن در زمان دریافت تائیدیه نهایی الزامیست

۷۹- ارائه نقشه های تاسیسات آتش نشانی (سیستم های اعلام و اطفاء حریق) در مرحله پایان سفتکاری و انجام عملیات تاسیساتی الزامی می باشد.

۸۰- در صورت وجود ابهام در هر یک از بندهای دستورالعمل مراتب کتباً از سازمان استعلام تا راهنمایی های لازم بصورت مکتوب اعلام گردد.

۸۱- شرکتهای ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی در زمان پایان کار  و همچنین در زمان ۲ سال تعمیر و نگهداری می بایست نسبت به آموزش ساکنین اقدام نمایند و اسناد مربوطه به سازمان ارائه شود.

۸۲- تاکید می گردد چنانچه موانعی از قبیل درخت، تیر چراغ برق، کابلهای برق و… مانع از دسترسی و امداد رسانی خودروهای آتش نشانی به ساختمان گردد مالک موظف است تا قبل از اخذ تائیدیه ایمنی در زمان پایانکار نسبت به رفع موانع مذکور اقدام نموده و شرایط دسترسی خودروهای امدادی را فراهم نماید لذا در غیر اینصورت تمام مسئولیت و عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور بر عهده مالک بوده و امکان صدور تائیدیه ایمنی برای ملک وجود نخواهد داشت.

۸۳- چنانچه عرض مفید معبر در بافت فرسوده و معابر کم عرض جهت دسترسی خودورهای آتش نشانی کمتر از ۶ متر باشد، فاصله درب ورودی ساختمان تا نزدیکترین شیر آتش نشانی بیشتر از ۴۵ متر نباشد. در غیر اینصورت مالک می بایست یک شیر هیدرانت با هماهنگی سازمان آب و فاضلاب شهر تهران و واحد تامین آب سازمان آتش نشانی و با هزینه مالک در محدوده ۴۵ متری از درب ورودی ساختمان نصب نماید.

۸۴- تاکید می گردد هر گونه بهره برداری از ساختمان مذکور قبل از اجرای این دستورالعمل ممنوع بوده و  در صورت تخلف از این موضوع مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه حریق و حوادث بر عهده  مالک، بهره بردار و مسئولین ذیربط می باشد و می بایست در محاکم قضائی پاسخگو باشند.

۸۵- ایجاد یک مانع فیزیکی قابل عبور از قبیل در و… با علامت گذاری استاندارد در داخل دستگاه پلکان در تراز تخلیه به منظور جلوگیری از به اشتباه رفتن متصرفین الزامیست

۸۶- پیش بینی و اجرای سیستم تهویه دود و محصولات حریق در کاربری پارکینگ های نوع بسته واقع در هر ترازی (اعم از مثبت یا منفی) و همچنین در کلیه طبقات پایین تر از تراز تخلیه خروج، با هر کاربری، مطابق با ضوابط ملاک عمل مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران و در ترکیب با سیستم اعلام حریق الزامی می باشد.

۸۷- پیش بینی و اجرای سیستم اعلام حریق از نوع آدرس پذیر سیستم صوتی و اعلام حریق در ساختمان الزامی است.

۸۸- پیش بینی و اجرای زون بندی پارکینگ ها/ زیرزمین ها مطابق نقشه های مصوب و با استفاده از سنسورهایی که با انتشار          مونوکسید کربن فعال شود.

۸۹- پیش بینی و اجرای ضوابط ساختمانهای بلند مرتبه (از قبیل ساختار، دوبندی، شبکه بارنده، تهویه مکانیکی، برق اضطراری، نازککاری داخلی، سیستم ارتباطی پلکان و سیستم تلفن آتش نشان و…) مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد.

۹۰- این دستورالعمل جهت احداث:

– بلوک A در مرحله سفتکاری به صورت ۲۱ طبقه با احتساب همکف و ۳ زیرزمین با کاربری مسکونی.

– بلوک B در مرحله اسکلت به صورت ۲۳ طبقه با احتساب همکف و ۳ زیرزمین با کاربری مسکونی.

 – بلوک C در مرحله اسکلت به صورت ۲۱ طبقه با احتساب همکف و ۳ زیرزمین با کاربری مسکونی.

– بلوک D در مرحله اسکلت به صورت ۲۳ طبقه با احتساب همکف و ۳ زیرزمین با کاربری مسکونی.

 تهیه و تنظیم گردیده است. لذا هر گونه جرح و تعدیل در ساختار داخلی و تغییر در کاربری بنا و یا اضافه اشکوب منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان خواهد بود.

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

اقدامات تجهیز کارگاه در پروژه

اهمیت تجهیز کارگاه: برای اجرای پروژه های ساختمانی به تاسیسات، تجهیزات و ماشین آلات متعددی[...]

ادامه
ضایعات مصالح در پروژه های ساختمانی

ضایعات ساختمانی و محیط زیست: صنعت ساختمان به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع طبیعی در[...]

ادامه
راهکارهای کاهش اتلاف مصالح ساختمانی

راهکارهای کاهش اتلاف مصالح ساختمانی:طراحی طراحی تجهیز کارگاه به منظور افزایش راندمان مصرف مصالح. طراحی[...]

ادامه
تجهیز کارگاه ساختمانی در مگا پروژه ها

اهمیت تجهیز کارگاه در پروژه های بزرگ: گروه ایمن سازان پای، مقالات متعددی در زمینه[...]

ادامه
مدیریت پسماند در پروژه های ساختمانی

مدیریت پسماند در پروژه های ساختمانی: مدیریت پسماند در پروژه های ساختمانی به فرایندی اتلاق[...]

ادامه
خواص سنگدانه های بتنی بازیافتی

کاربرد مصالح بازیافتی ساختمان: مصالح حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده، سهم زیادی از ضایعات[...]

ادامه
روش صحیح تخریب ساختمان

استفاده مجدد از ضایعات ساختمانی: در این مقاله به روش صحیح تخریب ساختمان به منظور[...]

ادامه
کاهش اتلاف مصالح در کارگاه های ساختمانی

اهمیت کاهش ضایعات ساختمانی: تحقیقات نشان می دهد که تا ۵۰ درصد از منابع طبیعی[...]

ادامه
اتلاف مصالح و ضایعات ساختمانی

آمار جهانی از ضایعات در صنعت ساختمان: کارهای ساختمانی همچون تخریب یا نوسازی ساختمان های[...]

ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.