۱- با توجه به توافق انجام شده برای تقسیم آپارتمان ها بین شرکاء مقرر گردید هر یک از طرفین شراکت سهم خود را به عنوان سهم الشرکه خود از ثمن حاصل از شراکت، به صورت یک در میان و ضربدری در طبقات برداشته و شرکت مازاد بر سهم خود را از بلوک ، با قیمت کارشناسی روز از شریک خریداری نماید.

تبصره ۱: در خصوص تقسیم واحدهای تجاری بر اساس قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدام خواهد شد.

۲- پس از پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی به مقدار ۲۵٪ مازاد بر وضعیت موجود بلوک، در این مرحله به میزان ۲۰٪ واحدهای سهم شریک جهت پیش فروش در اختیار شریک قرار می گیرد و در مرحله ۲۵٪ پیشرفت نسبت به وضعیت قبلی مجوز ۲۰٪ دیگر از واحدهای سهم شریک جهت پیش فروش توسط شرکت صادر خواهد شد در این مرحله ۲۵٪ پیشرفت مجددا ۲۰٪ از واحدهای مسکونی سهم شریک برای پیش فروش مجوز داده خواهد شد. النهایه در حد ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد با طی مراحل قبل ، مجوز پیش فروش صادر می گردد.

تبصره ۲: در صورتیکه پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل فوق الذکر دو ماه قبل از برنامه زمان بندی محقق گردد میزان ۵درصد از واحدهای متعلق به شریک جهت پیش فروش مجوز داده می شود.

تبصره ۳: در هر صورت ۱۰ درصد از واحدهای سهم شریک تا زمان تحویل موقت پروژه قابل پیش فروش نبوده و به عنوان ضمانت حسن انجام کار باقی خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *