راهکارهای کاهش اتلاف مصالح ساختمانی:طراحی

 • طراحی تجهیز کارگاه به منظور افزایش راندمان مصرف مصالح.
 • طراحی پروژه براساس مدول های مصالح موجود در بازار و ابعاد متداول.
 • کاهش تغییرات طراحی در حین اجرای پروژه ساختمانی.
 • متره و برآورد دقیق مصالح ساختمانی مورد نیاز در پروژه.
 • درج بندهای تاکیدی در اسناد مناقصه در خصوص اتلاف مصالح در پروژه.
 • استفاده از برنامه مدیریت پسماند کارگاه (Site Waste Management Plan).

راهکارهای کاهش اتلاف مصالح ساختمانی: تدارکات

 • جلوگیری از خرید مصالح ساختمانی مازاد بر نیاز پروژه.
 • استفاده از مصالحی که پرت کمتری در میان مصالح ساختمانی مشابه داشته باشند.
 • استفاده از مصالح ساختمانی با قابلیت بازیافت.
 • خرید مصالح با بسته بندی مناسب.
 • تحویل مصالح به کارگاه در زمان استفاده و پرهیز از انبار نمودن طولانی مدت مصالح.

راهکارهای کاهش اتلاف مصالح ساختمانی: کارگاهی

 • پرهیز از دوباره کاری، جابجایی مجدد مصالح ساختمانی و تخریب قسمت های اجرا شده.
 • انبار نمودن مصالح و همچنین ضایعات ساختمانی بصورت مجزا و در محیط مناسب.
 • نظارت بر جابجایی و انبار مصالح توسط کارگران ساختمانی.
 • برقراری سیستم جریمه/ پاداش دهی براساس میزان مصرف مصالح به نسبت متره ساختمان.
 • استفاده مجدد از ضایعات مصالح قابل استفاده که در پروژه تولید شده است.
 • ایجاد سیستم ارتباطی و نظارتی قدرتمند در کارگاه ساختمانی.
 • استفاده مجدد از مصالح سنگی و خاکی تولید شده در حین تخریب ساختمان برای محوطه سازی.
 • تمیز و منظم نگه داشتن سایت کارگاهی به منظور تشخیص بهتر ضایعات در کارگاه.
 • داشتن دستورالعمل مدیریت پسماند ضایعات کارگاهی در پروژه.
 • جمع آوری منظم مصالح پای کار پس از اتمام هر فعالیت ساختمانی.

راهکارهای کاهش اتلاف مصالح ساختمانی: ماشین آلات و نیروی انسانی

 • آموزش کارگران و مهندسان درباره مدیریت مصرف مصالح در پروژه.
 • بکارگیری یکی از مهندسان کارگاه به عنوان مسئول مدیریت پسماند سایت.
 • بکارگیری گروه اختصاصی برای تفکیک ضایعات مصالح ساختمانی.
 • داشتن شرایط قراردادی مشخص با پیمانکاران جزء درخصوص پرت مصالح.
 • جابجایی مصالح ساختمانی با ماشین آلاتی مانند جرثقیل و بالابر برای کاهش پرت مصالح.

مقاله مرجع:

construction waste

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *