مهارت های لازم برای مدیر پروژه:

موفقیت یا شکست پروژه های ساختمانی وابستگی زیادی به قابلیت های مدیر پروژه دارد و از این رو، توجه به مهارت های لازم برای مدیر پروژه در حین استخدام وی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. تحقیقات نشان می دهد در ۸۰ درصد موارد، شکست پروژه ها به نقاط ضعفی همچون نداشتن مهارت رهبری، ضعف کار گروهی، نداشتن مهارت حل مسئله و ضعف ارتباطات پروژه باز می گردد. این ضعف ها به کاهش کیفیت اجرا، افزایش اتلاف مصالح، کاهش راندمان پروژه، کاهش سطح ایمنی کارگاه و بروز دعاوی مالی در پروژه ها منجر می گردد.

از جمله مهارت های لازم برای مدیر پروژه که در تحقیقات مختلف به آن ها اشاره شده است می توان به مهارت رهبری، کنترل فرایندها، مهارت های ارتباطی، مهارت های حل مسئله، مهارت تصمیم گیری، توان مذاکره، برنامه ریزی و تدوین استراتژی و قابلیت کار گروهی اشاره نمود. از میان موارد ذکر شده، مهارت های ارتباطی، توان رهبری و قابلیت انجام کارهای گروهی به عنوان مهمترین ویژگی های یک مدیر پروژه شناخته می شوند. با این مهارت ها، مدیر پروژه قادر خواهد بود تا با تدوین دستورالعمل های شفاف و قوانین لازم برای کار تیم پروژه، فعالیت های اجرایی را به بهترین شکل هدایت نماید.

مهارت های لازم برای مدیر پروژه

بر این اساس لازم است مدیر پروژه از ۸ قابلیت ضروری زیر برخوردار باشد:

  • مهارت های ارتباطی که در قالب تبادل اطلاعات بین ذینفعان مختلف پروژه تعریف می گردد. این تبادل اطلاعات برای همگام سازی فرایند طراحی و اجرا بسیار مهم است.
  • مهارت های انگیزشی که برای تشویق عوامل کارگاه به منظور دستیابی به اهداف زمانی و هزینه ای پروژه ضروری است. عدم انگیزش پرسنل پروژه به کاهش راندمان اجرا، بروز تنش در کارگاه و تضاد و تعارض میان عملکرد عوامل پروژه منجر می گردد.
  • مهارت های تصمیم گیری و حل مسئلهکه در مرحله اول به شناسایی مشکلات پروژه و سپس به توان ارائه راهکار مناسب برای حل این مشکلات اختصاص می یابد.
  • رفع تعارضات و دعاوی که می بایست بجای ایجاد تنش در میان ذینفعان پروژه با رویکردی مثبت صورت پذیرد. توانایی رفع تعارضات و دعاوی در جلوگیری از بروز تاخیرات زمانی در پروژه های ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • برون سپاری وظایف به عوامل پروژه یکی از مهارت های لازم برای مدیر پروژه است که از سوی بسیاری از مدیران پروژه نادیده گرفته می شود. دخالت مدیر پروژه در برخی جزییات، اگرچه سبب بهبود انجام برخی فعالیت های کوچک می گردد اما در مجموع مانع از توجه مدیر پروژه به مسائل اصلی پروژه خواهد شد.
  • قابلیت هدف گذاری و برنامه ریزی که در قالب تفکیک مراحل پروژه به اهداف قابل اندازه گیری و تدوین برنامه زمان بندی و تخصیص بودجه مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف تعریف می گردد.
  • توانایی تیم سازی از میان مهندسان توانمندی که تعهد کافی به پروژه و شرکت را دارا بوده و روحیات سازگاری با مدیر پروژه داشته باشند در موفقیت پروژه اثرگذار خواهد بود.
  • مهارت مذاکره که به معنای یافتن زمینه های همکاری و مشارکت میان ذینفعان مختلف پروژه است. دارا بودن این مهارت برای رفع معارضین پروژه ها بسیار ضروری می باشد.

مقاله مرجع:

project manager

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *