Title: Is there a need for new theories, models and approaches to occupational accident prevention

Author: Jan Hovden, Norwegian University of Science and Technology , Norway

Safety science journal – ۲۰۱۰

این مقاله به موضوع تغییرات سبک کار و تکنولوژی های نوین در سالیان اخیر و کفایت مدل های ایمنی پیشین برای یه کار گیری در پروژه های امروزی می پردازد.

مقاله در ابتدا خلاصه ای از مدل های ایمنی ارائه شده از سال ۱۹۳۰ تا سال ۲۰۱۰ را بیان می نماید. سپس به بیان تغییرات بوجود آمده در سبک کار امروزی (از جمله تغییر شکل سازمان ها، کوچک شدن سازمان ها و برون سپاری کارها، تغییرات تکنولوژی، دورکاری، تغییرات ساعت کار، افزایش کارهای موقتی و پاره وقت) و ملزومات مربوط به آن می پردازد و بیان می کند امروزه عواملی از قبیل جو سیاسی، شرایط بازار و رقابت، فشارهای اقتصادی ، آگاهی اجتماعی، سطح تحصیلات و رشد تکنولوژی، فشارهای مضاعفی را بر محیط های کاری وارد می آورند.

پس از آن به لزوم استفاده از رویکردهای نوین در رویارویی با سیستم های پیچیده، دینامیک و پر خطر امروزی می پردازد. ابتدا نظریه حادثه نرمال (در برخی از سیستم های بسیار پیچیده، بروز حادثه نرمال و غیر قابل اجتناب می باشد)  و نظریه سازمان دهی قابل اتکا (کاهش حوادث غیر قابل پیش بینی  با جذب اطلاعات فراوان، آموزش و استفاده از منابع مازاد) را توضیح می دهد و سپس به سایر نظریات پدید آمده از این دو نظریه اشاره می نماید. برای مثال طبقه بندی سیستم ها بصورت قابل ردیابی (سیستمی که مبانی کارکرد آن شناخته شده باشد، شرح فعالیت های آن ساده و با جزییات کم قابل توضیح باشد و و کارکرد سیستم دائماً دچار تغییرات نگردد) و غیر قابل ردیابی (سیستمی که فقط بخشی از مبانی کارکرد آن شناخته شده باشد، شرح فعالیت های آن دارای جزییات فراوان باشد و و کارکرد سیستم دائماً دچار تغییرات گردد) بیان می شود.

در نهایت به بحث درخصوص کارکرد مدل های ایمنی در محیطی می پردازد که تمامی اثرات اقتصادی، سیاسی، سازمانی و … عملکرد ایمنی پروژه ها را مد نظر قرار دهد. سیستم های سنتی برقراری ایمنی از این بابت همچنان می توانند در بسیاری از محیط های کاری (اما نه تمامی محیط های کاری) قابل استفاده باشند. مقاله اذعان می دارد که افراد معمولاً ریسک های شناخته شده را دست کم می گیرند و توجه ویژه ای به ریسک های جدید دارند اما همچنان ریسک سقوط از ارتفاع به عنوان یک ریسک قدیمی، بخش عمده ای از مرگ و میر و جراحات رخ داده در محیط کار را به خود اختصاص داده است.

Hovden-2010

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *