همواره آگاهی داشتن طرفین قرارداد از موارد مهم و قابل اتکا در قراردادها، موجب افزایش راندمان و کیفیت کار و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی خواهد شد. انعقاد قراردادهای مشاوره طراحی سازه و معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و متره و برآورد نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

بنابراین در ادامه معرفی نمونه قرارداها در حوزه ساختمان به صورت تمام و کمال به بررسی نمونه قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری خواهیم پرداخت. باید توجه داشت که پروژه تعریف شده و اعداد موجود در قرارداد به صورت فرضی می باشند و کافی است با مقادیر مورد نظر جایگزین گردند.

برای مشاهده و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه قراردادها در حوزه ساخت و ساز، پیشنهاد میکنیم نمونه قراردادهای منتشر شده در بلاگ ایمن سازان پای را مشاهده نمایید.

 

نمونه قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری

نمونه قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری

قرارداد حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می­شود، در تاریخ … بین شرکت … به شماره ثبت … به نمایندگی آقای … که از این پس کارفرما نامیده می­شود و شرکت … به شماره ثبت … به شناسه ملی … و کد اقتصادی … به نمایندگی آقای … که از این پس مشاور طراح نامیده می­شود از طرف دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می­گردد.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارست است از انجام خدمات مشاوره و طراحی برای :

مطالعات و طراحی و تهیه نقشه­ های فاز یک و دو در هر چهار رشته ساختمانی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی، متره و برآورد ۱۰ بلوک مسکونی در شهر جدید پردیس به مساحت تقریبی کل زیر بنا ۵۰۰۰۰ مترمربع و طراحی محوطه­ها به متراژ تقریبی کل حدود ۴۰۰۰۰ مترمربع با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و آئین­نامه­ ها و مقررات ملی ساختمان همراه با اخذ تاییدیه لازم از سازمان نظام مهندسی و شهرداری.

ماده ۲ : اسناد و مدارک

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است:

۱-۲ موافقتنامه حاضر

۲-۲ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

۳-۲ پیوستها:

پیوست ۱: شرح موضوع قرارداد

پیوست ۲: شرح خدمات

پیوست ۳ : حق الزحمه و روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست ۴ : برنامه زمانی کلی

پیوست ۵ : شرایط خصوصی

۴-۲ اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مهندسین مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد مبادله می­شود.

۵-۲ مدارک و گزارش های مصوب

ماده ۳ : مدت

مدت انجام قسمت­ها و مراحل موضوع قرارداد که شروع تنفیذ آن طبق ماده ۲ شرایط عمومی قرارداد است با توجه به برنامه زمانی کلی به مدت ۱۲۰ روز کاری ( پیوست ۴ ) به شرح ذیل می­باشد:

الف : مطالعات مقدماتی ۱۰ روز کاری

ب : طراحی فاز یک ۳۰ روز کاری

ج : طراحی فاز دو و طراحی محوطه­ ۸۰ روز کاری

تبصره ۱ : شروع زمان­بندی طراحی موضوع قرارداد، برای هر قطعه زمین براساس ابلاغ توپوگرافی و مکانیک خاک پروژه می­باشد.

مدت های یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده ۱۹ شرایط عمومی خواهد بود.

 • در صورت تاخیر غیر مجاز در طراحی نقشه ها، مشاور طراح بصورت روزانه مشمول ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال جریمه می­گردد.

ماده ۴ : حق­ الزحمه

۱-۴ برآورد مبالغ اولیه حق­الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات بر اساس متراژ تقریبی ۵۰۰۰۰ متر مربع، برابر مقادیر مندرج در جدول پیوست شماره سه برابر با … ریال می­باشد.

۲-۴ نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه براساس ضوابط و بخشنامه های مربوط و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه حق الزحمه در پیوست ۳ درج شده است .

۲-۵ دریافت ضمانت­نامه انجام تعهدات معادل ۵ درصد مبلغ کل قرارداد مشاور می­باشد که مشاور طی چک شرکت به شماره … بانک … نسبت به تامین آن اقدام می­نماید.

۲-۶ مبلغ قرارداد بصورت ناخالص و با احتساب کسورات قانونی بوده و مشاور طرح موظف به پرداخت بیمه­تامین اجتماعی بوده و ۵ % از مبلغ ناخالص صورت وضعیت کسر و به حساب شعبه مرکزی مشاور واریز می­گردد. بدیهی است مشاور در زمان تسويه حساب نهايي مكلف به ارائه  مفاصا­حساب بیمه مي­باشد.

ماده ۵ : تعهدات دو طرف قرارداد

۵-۱-  مهندس مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد در ازائ دریافت حق­الزحمه انجام دهد و اعلام می­کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات می­باشد.

۵-۲- کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می­شود در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق­الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت نماید.

ماده ۶ : نشانی

هر گاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید ظرف ۱۵ روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف مقابل اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می­شود و دریافت شده تلقی می­گردد.

ماده ۷ : الزامات عمومی و خصوصی مشاور

 • این قرارداد از سوی کارفرما تا سقف مالی و حجم کاری ۲۵ % قابل کاهش یا افزایش می­باشد.
 • درخواست­های مشاور تماماً بصورت کتبی به کارفرما ارائه خواهد شد.
 • مشاور تمام اسناد و مدارک موضوع پیمان را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده و با علم و اطلاع از وضعیت تورم کشور مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده است و کلیه اکیپ­های مورد نظر طراح نقشه­ها را تأمین و با هزینه خود بکارگیری می­نماید.
 • کم و کیف موجود و سابق و حال موضوع قرارداد به رؤیت و اطلاع مشاور رسیده و لذا چنانچه بعد از شروع قرارداد مواجه با موانع اجرایی در جهت انجام تعهدات قراردادی، عرفی و قانونی خویش گردد، می­بایست سریعاً و کتباً آن را به دستگاه نظارت یا نماینده کارفرما اطلاع دهد.
 • چنانچه شخصی از طرف مشاور در محل پروژه و در راستای موضوع قرارداد دچار حادثه و آسیب­دیدگی جزئی و کلی جسمی یا روانی گردند مسئولیت حقوقی و کیفری (از قبیل ضمان – دیه – جزای نقدی) آن به عهده مشاور می­باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی را قبول نمی­کند. در ضمن کارگاه دارای بیمه مسئولیت مدنی می­باشد.

تبصره ۲ : کلیه مواردی که در این قرارداد بایستی به تشخیص یا تایید نماینده کارفرما برسد با تنفیذ نهایی کارفرما معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ : مشاور موظف است قبل از شروع کار یک نفر نماینده جهت پیگیری و ارتباط با نماینده کارفرما بصورت مکتوب به کارفرما معرفی نماید.

 • مشاور ملزم به تأمین اکیپ فنی و اجرایی مجرب و متناسب با حجم کار و شرایط قرارداد در زمینه­ی تهیه کلیه نقشه­های موضوع قرارداد بر اساس نیاز کارفرما می­باشد.
 • مشاور حق واگذاری پروژه به غیر را ندارد و در صورت مشاهده، کارفرما اختیار دارد که قرارداد را یکطرفه فسخ و در صورت ایجاد خسارت آن را از محل مطالبات یا تضمین­های مشاور کسر نماید و مشاور حق هرگونه اعتراض را از خویش سلب و ساقط نموده است.
 • اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به مشاور طراح ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار تعیین نشده است (اضافه بر موارد قید شده در موضوع قرارداد که از مصادیق ماده ۱ و پیوست ۳ نباشد) با ابلاغ کارفرما این مشاور می­بایستی قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای مربوطه تسلیم نماید و در صورت تصویب کارفرما نسبت به اجرای کار اقدام شود.
 • تأمین کلیه نیروهای متخصص لازم جهت تهیه نقشه­ها ازجمله (عمران، معماری، برق، مکانیک و…) جهت انجام شرح خدمات موضوع ماده ۱ و پیوست ۲ قرارداد حاضر براساس حجم و پیشرفت کار و نظر کارفرما به عهده مشاور طراح می­باشد.
 • سایر شرایط و تعهدات همان شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره می­باشد.

ماده ۸: تصویب مدارک

کارفرما از تاریخ دریافت گزارش­ها و مدارکی که از سوی مشاور ارائه می­گردد ظرف مدت ۱۰ روز کاری نظرات و پیشنهادات خود را اعلام می­نماید.

تبصره ۴ : چنانچه کارفرما ظرف مدت فوق، نظر خود را در مورد انطباق کارهای انجام شده توسط مشاور با وظایف مندرج در این قرارداد اعلام ننماید گزارشات و مدارک ارسالی مصوب تلقی می­گردد و مبنای اقدامات آتی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۵ : در صورتیکه این نظرات به موقع و ظرف مدت اعلام شده منعکس شود مشاور موظف است ابهامات و مشکلات طرح شده را طی مدت ده روز براساس نظر کارفرما بدون دریافت حق­الزحمه مازاد رفع نماید.

تبصره ۶ : تصویب اقدامات انجام شده مشاور توسط کارفرما به هیچ روی برای مشاور ایجاد حق ننموده و رافع مسئولیت مشاور در مورد صحت طراحی انجام شده نمی­باشد و در هر حال مشاور مسئول و پاسخگوی نواقص و اشتباهاتی است که در آینده به علت نقص کار وی هویدا می­گردد.

تبصره ۷ : مشاور موظف است در صورت ابلاغ و هماهنگی کارفرما در جلسات دفاعیه و ارائه طریق در خصوص موضوع قرارداد در محل پروژه یا دفتر مرکزی کارفرما شرکت نماید.

ماده ۹ : استاندارد ها مشخصات فنی

مشاور موظف است به طور کلی در تهیه و تنظیم کلیه نقشه­ها و مدارک مربوطه از سیستم­های مندرج در توافقنامه و پیوست آن استفاده نماید. مشخصات، استانداردها و دستور­العمل­های مربوطه را به کار گرفته و معیارهای مربوطه را ملاک عمل قرارداد دهد.

تبصره ۸ : مشاور باید خدمات و وظایف ناشی از این قرارداد را با بهترین روش­ها و اصول متداول فنی و براساس استاندارد تخصصی و حرفه­ای خواسته شده در شرح قرارداد ارائه نماید.

ماده ۱۰ : مالکیت اسناد

کلیه مطالعات و گزارش ها و نقشه ها و طراحی­هایی که توسط مشاور به موجب این قرارداد تهیه و ارائه میگردد لازم است به نشانی کارفرما و مطابق با فرمت قرارداد اصلی بوده و متعلق به کارفرما می­باشد و کارفرما می­تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن­ها در اجرای طرح­های دیگر استفاده نماید.

ماده ۱۱ : شرایط خاص و فورس ماژور

چنانچه مصادیقی از شرایط اضطراری و غیر قابل پیش­بینی در مدت قرارداد حادث شود که انجام مفاد را برای یکی از طرفین غیرممکن سازد طرف ذیربط می­تواند این موضوع را برای خاتمه قرارداد به طرف دیگر اعلام نماید. در این صورت ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام ختم قرارداد مشاور صورتحساب قطعی را تهیه و به کارفرما ارائه می­نماید و کارفرما ده روز پس از دریافت صورتحساب آن را رسیدگی و مبالغی که به مشاور تعلق میگیرد پرداخت می­نماید.

ماده ۱۲ : موارد فسخ قرارداد

در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که مشاور قابلیت فنی، علمی و تشکیلاتی لازم برای انجام و ارائه وظایف موضوع این قرارداد را فراهم نساخته و یا دقت لازم و مطلوب را که از او انتظار می­رود در خدمات خود رعایت ننموده است و یا کارهای مربوط به مشاور به تعویق افتاده است کارفرما به مشاور اخطار می­نماید که نواقص و معایب مذکور را در اسرع وقت رفع نماید که مشاور موظف به رفع این نواقص ظرف حداکثر ده روز است.

در صورتیکه در پایان مدت مذکور مشاور مطابق اخطار کارفرما عمل ننماید کارفرما می­تواند بدون احتیاج به تشریفات خاص این قرارداد را با اعلام کتبی فسخ نماید. در این صورت کارفرما به نسبت ارزش خدماتی که مشاور تا تاریخ فسخ قرارداد ارائه نموده است پس از کسر پرداخت­های ماضی و عدم پرداخت کسورات حسن انجام کار با مشاور تسویه حساب می­نماید و مشاور حق مطالبه نمودن مبلغ دیگری را ندارد.

ماده ۱۳ : مرجع حل اختلاف و داوری

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرا و یا هرگونه اختلاف فی مابین در خصوص موضوع این قرارداد، از طریق ارجاع به داوری حل و فصل خواهد شد رای داوری برای طرفین لازم اجرا است و شیوه تعیین داور و ابلاغ رای داوری و اجرای آن طبق موازین قانونی صورت می­پذیرد.

ماده ۱۴ : عدم مشمولیت مشاور به قانون منع مداخله در معاملات دولتی

قرارداد حاضر کلیه موارد رضایت طرفین را شامل می­شود و جایگزین کلیه مذاکرات، تعهدات و اسنادی است که در باب این قرارداد بین طرفین صورت گرفته یا مبادله شده است.

مشاور اعلام می­نماید که در این قرارداد دارای سمت و اهلیت قانونی بوده و مطلقاً مشمول ممنوعیت مندرج در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و سایر محذوریت­ها نمی­باشد.

این قرارداد در ۴ نسخه با ۱۴ ماده و ۸ تبصره تنظیم شده است که هر یک حکم واحد دارد.

نمونه قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری

شرح خدمات در نمونه قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری

بررسی مطالعات مقدماتی

– بررسی و شناخت موقعیت اراضی مورد نظر در شهر پردیس 

– وضعیت شبکه­ های عبور و مرور اصلی در حوزه محدوده مورد نظر

– شناسایی و بررسی ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر پردیس

– بررسی ویژگی­های توپوگرافی و وضعیت زمین

– بررسی همجواری­ها و ارتباطات بین زمین و اراضی همجوار

– تبادل نظر و دریافت اطلاعات و درخواست­های کارفرما به صورت کتبی

– در مطالعات انجام شده و گزارش مکانیک خاک، نقشه­های توپوگرافی زمین بررسی شده و در طراحی­ها لحاظ خواهد شد.

شرح خدمات مشاوره طراحی – فاز یک

– تهیه طرح­های مقدماتی معماری برای هر یک از تیپ­های ساختمانی به همراه پرسپکتیوهای توجیهی و توضیحی از مجموعه ساختمان­ها و ارائه به کارفرما

– تهیه نقشه­های فاز یک معماری برای هر یک از تیپ­های ساختمانی براساس طرح­های منتخب کارفرما و ارائه به کارفرما

– تهیه نقشه­های فاز یک سازه و مطالعات مکانیک و برق

– در طراحی نقشه­های فاز یک مشاور می­بایست توجه به ورودی­ها، دسترسی، حدود پیش آمادگی ساختمان­ها، جانمایی و تعداد و ابعاد پارکینگ­ها، راه پله­های فرار و جانمایی بلوک­ها را با کلیه مشخصات و ضوابط معماری و شهرسازی و ضوابط سازمان آتش­نشانی و سازمان استاندارد آسانسور مشخص نماید.

– طراحی سازه و بازشوها می­بایست به گونه­ای باشد تا کارفرما در اخذ تاییدیه­های آتش­نشانی و آسانسور دچار مشکل نگردد. در غیر اینصورت و تحمیل هزینه به کارفرما، عواقب و هزینه آن به طور کامل به عهده مشاور می­باشد.

 

شرح خدمات مشاوره معماری – فاز دو

– تهیه پلان­های اندازه­گذاری، مبلمان، بام، سقف کاذب و کف­سازی، تیپ­بندی در و پنجره، پلان نعل درگاهی، راه پله، سردرب ورودی

– تهیه برش­ها و نماها و جزئیات مورد نیاز مربوط به کل ساختمان در بخش معماری، محوطه­سازی و سیویل آن و سایت پلان بلوک­ها

– تهیه جزئیات معماری، تیپ­بندی در و پنجره­ها و جدول نازک­کاری و کرسی چینی، دیوارچینی، وال­پست و نماسازی

– متره و برآورد و معرفی مصالح به طور کامل

– تهیه جدول تایتل نقشه، مساحت فضاها، راهنمای فضاها

– تهیه پلان چیدمان تجهیزات معماری، پلان روشنایی طبقات

– بزرگ­نمایی سرویس­ها، راه پله­ها و جزئیات معماری و پلان گسترده دیوار و سقف آن

 

شرح خدمات مشاوره سازه – فاز دو

– تهیه پلان های فونداسیون و سقف طبقات به همراه جزئیات

– تهیه مقاطع تیر و ستون

– تهیه جزئیات اتصالات سازه و جداول میلگرد

– تهیه دفترچه های محاسبات و چک لیست زلزله ، ترکیب بار

– طراحی سازه نگهبان در صورت نیاز و دیوار حائل بتنی

– رعایت مقررات آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش جدید ، مبحث ۶، ۷، ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان

– ارائه لیستوفر کامل تمام اجزای سازه طراحی شده ، فونداسیون و … جهت تامین مصالح

– ارائه جزئیات و دستور العمل­های ساخت و نصب اسکلت

– به هنگام ساخت و نصب و اجرای اسکلت چنانچه پیمانکار یا کارفرما به دفعات دچار مشکل و ابهام شوند، مشاور در اسرع وقت با تنظیم صورتجلسات و ابلاغ دستورکارها مربوطه نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

 

شرح خدمات مشاوره تاسیسات مکانیکی – فاز دو

– طراحی سیستم آب­رسانی سرد و گرم و جزئیات عایق­های مربوطه

– طراحی سیستم جمع­آوری فاضلاب و دفع آن و آب­های سطحی، آب باران، منهول، جزئیات شاسی­کشی و بست­های مربوطه

– طراحی سیستم گرمایش و سرمایش

– تهیه جزئیات فنی و دیاگرام­ها و شاسی­کشی مربوطه

– طراحی موتورخانه، طراحی فونداسیون­های مربوطه

– طراحی تأسیسات بهداشتی

– طراحی و محاسبه و ارائه سیستم اسپرینکلر در صورت نیاز مطابق ضوابط آتش­نشانی در کلیه فضا­ها

– طراحی سیستمfire box  مطابق ضوابط آتش­نشانی

– طراحی کانال­کشی­ها (اگزاست فن و کولر، فشار مثبت و…)

– رعایت کلیه مباحث مرتبط با بخش تأسیسات مکانیکی الزامی است.

– در صورت نیاز کارفرما طراحی سیستم تصفیه فاضلاب اولیه (سپتیک تانک)

 

شرح خدمات مشاوره تاسیسات الکترونیکی – فاز دو

– طراحی سیستم روشنایی

– طراحی سیستم پریزهای برق و تلفن و شبکه و آنتن مرکزی و آیفون تصویری و غیره

– طراحی سیستم اعلام حریق و اگزاست فن و فشار مثبت (در صورت نیاز) مطابق با ضوابط آتش­نشانی

– تهیه نقشه­های تابلوها و دیاگرام­ها و جزئیات فنی

– طراحی سینی کابل و نردبان کابل، فشار ضعیف و جریان ضعیف و شاسی­کشی مربوطه

– کلیه اقداماتی که مربوط به تأسیسات برقی ساختمان می­باشد باید توسط مشاور طراحی گردد.

– طراحی سیستم ارت و صاعقه در صورت لزوم

– طراحی و محاسبه و ارائه روشنایی و تجهیزات محوطه، نگهبانی، پست برق، تلفن و دوربین مداربسته.

 

شرح خدمات مشاوره طراحی محوطه – فاز دو

– جانمایی بلوک­ها در سایت و قطعات زمین­ها

– نقشه­ های اجرای شبکه معابر، خیابان­ها، کوچه­ها

– جزئیات فرش کف فضاها و فضای سبز

– محاسبه و ارائه جزئیات و دتایل دیوارهای بتنی و سنگی محوطه از بابت نگهداری خاک کنار بلوک­ها و همچنین خیابان­ها و فضاهای مورد نیاز

– طراحی سیویل محوطه و آب و فاضلاب و کانال­ها

– طراحی شبکه تصفیه فاضلاب شهری و انتقال آن به اگو

– متره و برآورد براساس فهرست بهای ۱۴۰۰

– هماهنگی کدگذاری و تراز جانمایی قطعات با مشاور طراح سایت

 

تهیه دفترچه متره و برآورد با فهرست بهای ۱۴۰۰

– تهیه دفترچه متره و برآورد رشته­های ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکترونیکی برای برج­های مسکونی

– تهیه و تحویل یک آلبوم کامل از نقشه­ها و CD های تهیه شده با مهر و امضای شرکت به کارفرما، که نقشه­ها باید در قطع حداقل A2 به همراه لوح فشرده و دفترچه­های محاسباتی باشد.

 

نحوه پرداخت حق الزحمه در قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری

 پیش پرداخت

۲۰% مبلغ اولیه حق­الزحمه به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین به صورت سفته بدون کسر کسورات قانونی در وجه مشاور پرداخت می­گردد. این مبلغ هنگام پرداخت حق­الزحمه هر قسمت یا مرحله به تناسب کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می­گردد.

 

پرداخت حق ­الزحمه فاز یک :

الف) ۶۰ درصد حق­الزحمه مطالعات فاز یک، پس از تحویل نقشه­های فاز یک معماری هر یک از قطعه­ها جهت ارائه به شهرداری مطابق جدول حق­الزحمه بر مبنای متراژ بلوک و هزینه­ی هر مترمربع و ضریب تکرار پرداخت می­گردد.

ب) ۲۵ درصد حق­الزحمه مطالعات فاز یک، پس از تحویل نقشه­های فاز یک سازه، مطالعات تاسیسات مکانیکی و برقی هر یک از قطعه­ها جهت ارائه به شهرداری مطابق جدول حق­الزحمه بر مبنای متراژ بلوک و هزینه­ی هر مترمربع و ضریب تکرار پرداخت می­گردد.

ج) ۱۵ درصد باقی­مانده حق­الزحمه مطالعات فاز یک هر یک از قطعه­ها پس از تصویب نقشه­ها توسط کارفرما و سازمان نظام مهندسی و شهرداری مطابق با جدول حق­الزحمه پرداخت می­گردد.

 

پرداخت حق ­الزحمه فاز دو :

حق­الزحمه طراحی فاز دو هر یک از قطعه­ها و محوطه­ها مطابق جدول حق­الزحمه بر مبنای متراژ آن قطعه، متراژ محوطه­ها و هزینه­ی طراحی هر مترمربع و ضریب تکرار به شرح ذیل پرداخت می­گردد:

الف) حق­الزحمه بخش معماری و محوطه­ ها :

۶۰ درصد حق­الزحمه طراحی فاز دو معماری و محوطه هر قطعه پس از ارائه گزارشات و نقشه­های فاز دو پرداخت می­گردد.

۱۵ درصد حق­الزحمه فاز دو معماری و محوطه هر قطعه پس از ارائه نقشه­های ۳D (تصاویر سه بعدی) پروژه پرداخت می­گردد.

۱۰ درصد حق­الزحمه فاز دو معماری و محوطه هر قطعه پس از ارائه متره و برآورد معماری پرداخت می­گردد.

۱۵ درصد باقی­مانده حق­الزحمه طراحی فاز دو معماری و محوطه هر یک از قطعه­ها پس از تصویب نقشه­ ها توسط کارفرما و سازمان نظام مهندسی و شهرداری و اخذ جواز پرداخت می­گردد.

ب) حق­ الزحمه بخش سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی :

۷۵ درصد حق­الزحمه طراحی فاز دو هر یک از قطعه­ها در این بخش، پس از ارائه گزارشات و نقشه­های فاز دو پرداخت می­گردد.

۱۰ درصد حق­الزحمه طراحی فاز دو هر یک از قطعه­ها در این بخش، پس از ارائه دفترچه متره و برآورد پرداخت می­گردد.

۱۵ درصد باقی­مانده حق­الزحمه طراحی فاز دو هر یک از قطعه­ ها در این بخش، پس از تصویب نقشه­ ها توسط کارفرما و سازمان نظام مهندسی و شهرداری و اخذ جواز پرداخت می­گردد.

 

دانلود فایل word و pdf نمونه قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری

 

سخن پایانی

قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری مانند دیگر قراردادها در حوزه ساخت و ساز نیازمند توجه به نکات اساسی و مهمی هنگام عقد قرارداد و در طول مدت اجرا می باشد. مجموعه ایمن سازان پای آمادگی این را دارد تا با در اختیار گذاشتن دانش و تجارب خود در زمینه قراردادهای حوزه ساختمان، شما را در پیشبرد اهدافتان یاری نماید.

اولین نفری باشید که از مطالب مشابه و جدید با خبر میشوید. عضو خبرنامه شوید.

مطالب مرتبط

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

ادامه
ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ارائه تجزیه بها در مناقصات: در این مقاله به مفهوم ضریب عامل در آنالیز فهرست[...]

ادامه
دعاوی کاهش راندمان کار در پروژه

علل بروز کاهش راندمان در پروژه های عمرانی: در بسیاری از پروژه های عمرانی ملی[...]

ادامه
اثرات دستورکار و قیمت جدید در پروژه ها

دستورکار و قیمت جدید: در قراردادهای متداول طراحی-مناقصه-اجرا (DBB) در پروژه های عمرانی این فرض[...]

ادامه
قرارداد تهیه و اجرای نمای چوب ترموود

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۳ که با موضوع قرارداد تهیه[...]

ادامه
ادعای پیمانکاران در قراردادهای بین المللی

دلایل اصلی ادعای پیمانکاران (claim): در پژوهش های انجام شده در خصوص دلایل ادعای پیمانکاران[...]

ادامه

2 دیدگاه برای “نمونه قرارداد مشاوره طراحی سازه و معماری + دانلود فایل word و pdf

  • mojtabarezaee گفته:

   با سلام
   کارفرما خصوصی بوده و تعهدی به نظام فنی و اجرایی کشور نداشته است.
   لذا قرارداد با توافق کارفرما و مشاور به این صورت تهیه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.