به پایان آمد این دفتر

گروه مهندسین ایمن سازان از دو سال پیش به منظور ارتقای سطح علمی مهندسان کشور تشکیل شده و سایت ما تاکنون هزاران بار توسط شما مهندسان گرامی مورد بازدید قرار گرفته است. طی این دو سال، در بسیاری از کلمات کلیدی صنعت ساختمان در صفحه اول موتورهای جستجو قرار گرفتیم ادامه مطلب…