براساس بند (ج) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان:

“اگر در چارچوب موضوع پيمان، كارهايی به پيمانكار ابلاغ شود كه برای آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بينی نشده است، پيمانكار بايد بی درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور، قيمت پيشنهادی خود را برای اجرای كارهای ياد شده، همراه با تجزيه قيمت، به مهندس مشاور تسليم نمايد. قيمتی كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين می شود و به تصويب كارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قيمت های جديدی كه به اين صورت تعيين می شود بايد بر حسب هزينه اجرای كار در محل اجرا محاسبه گردد. از اين رو، تنها ضريب هزينه بالاسری پيمان به قيمتهای جديد اعمال می شود.”

پس از تهیه قیمت جدید براساس بند فوق، ممکن است مشاور یا کارفرما و یا حتی پیمانکار اصرار داشته باشند که قیمت جدید با تعدیل معکوس به مبنای پیمان بازگردد. به این معنی که قیمت جدید که براساس هزینه اجرای کار در محل اجرا و در زمان خاصی برآورد شده است، به گونه ای کاهش یابد که بعنوان یکی از ردیف های قراردادی فرض شده و پس از اعمال تعدیل به مبلغ واقعی اجرای کار برسد. فرمول اعمال تعدیل معکوس برای قیمت های جدید دقیقا مطابق با فرمول تعدیل می باشد و فقط کافی است مبلغ قیمت جدید را به ضریب بدست آمده تقسیم کنیم.

تعدیل معکوس

اما علت استفاده از تعدیل معکوس برای قیمت های جدید چیست؟

۱- براساس بند (الف-۲) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان:

“جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از ۲۵ درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي شود. ولي در صورتی كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد، پيمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.

همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان:

“اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند های (الف-۱) و (الف-۲) اين ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود، ولی اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجرا است.”

قیمت های جدید مربوط به دوره هایی پس از زمان پیشنهاد قیمت پیمانکار هستند و در اثر تورم موجود در کشور، نسبت به مبلغ اولیه پیمان بسیار بزرگ به نظر می رسند. لذا به راحتی می توانند سقف ۱۰ درصدی کارهای جدید و سقف ۲۵ درصدی افزایش کار را رد کنند. درحالیکه با استفاده از تعدیل معکوس در قیمت های جدید، این قیمت ها به پایه پیمان باز میگردند و نسبت آن ها در مقایسه با مبلغ اولیه پیمان، منطقی تر خواهد بود.

۲- با تعدیل معکوس برای قیمت های جدید، عملاً ۵ درصد (در صورت بروز تاخیر غیر مجاز) یا ۲٫۵ درصد (در صورت بروز تاخیر مجاز) از تعدیل قیمت های جدید کاسته می شود. در نتیجه مبلغ دریافتی پیمانکار در قبال کارهای جدید پروژه به وضعیت رسیدگی به تاخیرات پروژه وابسته خواهد شد.

در صورت علاقمندی به حوزه کنترل پروژه و رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه پیشنهاد می کنیم مقالات تهیه شده در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه را مطالعه فرمایید.

۳- به این دلیل که ممکن است انجام کار جدید بیش از یک دوره (سه ماهه) به طول انجامد. باز هم تورم باعث خواهد شد هزینه اجرای کار در دوره جدید تغییر یابد. در نتیجه در دوره های بعد نیاز به بازنگری قیمت های جدید وجود خواهد داشت. درحالیکه اگر با تعدیل معکوس، قیمت های جدید به مبنای پیمان بازگردد، در صورت تطویل مدت اجرای کار جدید، احجام اجرا شده در دوره های مختلف به تناسب با شاخص های تعدیل همان دوره، مشمول پرداخت تعدیل می گردند و نیازی به محاسبه مجدد قیمت تمام شده کار نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *