بایگانی دسته‌ی: مدیریت مالی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی: تخصیص صحیح بودجه در سبد پروژه های ساختمانی[...]

کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

اهمیت کنترل هزینه های پروژه: پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی[...]

محاسبه بودجه ذخیره پروژه

بودجه ذخیره در پروژه های ساختمانی: ریسک های پیش روی پروژه های ساختمانی معمولاً در[...]

عوامل هزینه ساز در پروژه های عمرانی

اهمیت مدیریت هزینه در پروژه: گسترش روزافزون نیاز به احداث پروژه های جدید در کشورهای[...]

ضریب بالاسری پروژه

در تجزیه بهای فعالیت های پروژه، صرفاً عوامل مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل[...]

5 دیدگاه

برآورد هزینه پروژه در فاز صفر

اهمیت برآورد بودجه پروژه در فاز صفر: تهیه یک تخمین بودجه قابل اعتماد برای پروژه[...]

2 دیدگاه

مشکل افزایش هزینه پروژه های راهسازی در پاکستان

طرح مسئله افزایش هزینه پروژه های راهسازی: افزایش هزینه ها نسبت به بودجه یا هزینه[...]

هزینه تمام شده پروژه های عمرانی

سوالی درباره هزینه های پروژه: هزینه تمام شده پروژه های عمرانی به عنوان یکی از[...]

1 دیدگاه