بایگانی دسته‌ی: مدیریت قراردادها

تعدیل پیمان های صنعت نفت و ۱۰ نکته کلیدی

در این مقاله به بررسی دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱[...]

قرارداد نصب فلاشینگ کف پنجره

ماده یک – موضوع قرارداد عبارت است از فروش و نصب فلاشینگ کف پنجره و[...]

محاسبه هزینه کاهش راندمان یا هزینه تسریع در پروژه (صفر تا ۱۰۰ محاسبات + مثال)

محاسبه هزینه کاهش راندمان یا همان هزینه تسریع در پروژه از مواردی است که به[...]

قرارداد پیچ و رولپلاک نما

قرارداد پیچ و رولپلاک نما: ماده ۱: طرفین قرارداد: کارفرما آقای … فرزند … به[...]

3 دیدگاه

نمونه قرارداد کف سابی بتن برای پوشش اپوکسی

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از اجرای عملیات کف سابی کف های بتنی زیرزمین[...]

2 دیدگاه

نمونه قرارداد نصب آسانسور

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از نصب و راه اندازی ….. دستگاه آسانسور مسافربر[...]

11 دیدگاه

نمونه قرارداد خرید آسانسور

ماده ۱- موضوع قرارداد: عبارت است از خرید ….. دستگاه آسانسور مسافربر و ….. دستگاه[...]

نمونه قرارداد لوله کشی گاز ساختمان

قرارداد لوله کشی گاز پروژه …….. این قرارداد فیمابین آقای ………. به کد ملی …….[...]