بایگانی دسته‌ی: مدیریت ریسک

تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: مدیریت ریسک یکی از شاخه های نسبتاً جوان حوزه مدیریت پروژه[...]

تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

اهمیت برنامه مدیریت ریسک: داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک های پروژه سبب[...]

ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک

مدیریت ریسک: از نظر بسیاری از مهندسان، ریسک رویداد نامطلوبی تلقی می شود که بطور[...]

1 دیدگاه

تحلیل ریسک زلزله در پروژه های ساختمانی

برای تحلیل ریسک زلزله در پروژه های ساختمانی، از مفاهیم متفاوتی استفاده می شود. به[...]

آینده مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

کلیات مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی:  این مقاله براساس پژوهش های انجام شده در[...]

1 دیدگاه

مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساختمانی (سنگاپور): در پروژه های ساختمانی باید مدیریت ریسک[...]

جزوه شناسایی ریسک دکتر ملکی تبار / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانلود فایل: ۱- شناسایی ریسک ۲- شناسایی ریسک

تعریف عدم قطعیت در پروژه ها – یک رویکرد نوین

Title: Defining uncertainty in projects – a new perspective Author: Olga Perminova , Abo Akademi[...]

2 دیدگاه