بایگانی دسته‌ی: مدیریت ریسک

تعریف عدم قطعیت در پروژه ها – یک رویکرد نوین

Title: Defining uncertainty in projects – a new perspective Author: Olga Perminova , Abo Akademi[...]

2 دیدگاه

سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل

سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل: شناخت علل افزایش هزینه ها برای سرمایه[...]

بودجه‌بندی مبتنی بر ریسک در پروژه‌های زیربنایی

بودجه بندی مبتنی بر ریسک: بودجه‌بندی یک پروژه زیربنایی، فرآیندی بسیار مهم از ابتدای پروژه[...]

مدیریت ریسک: روش دلفی

مراحل روش دلفی در مدیریت ریسک تهیه پرسشنامه‌ای برای اکتشاف ریسک‌های پروژه. توزیع پرسشنامه میان[...]

جزوه مدیریت ریسک دکتر ملکی تبار: شناسایی و ارزیابی ریسک

مقدمه ای بر مدیریت ریسک مدیریت ریسک؛ پاسخ به سه سوال: چه چیزی رخ می‌دهد؟[...]

جزوه مدیریت ریسک دکتر ملکی تبار/ تدوین چارچوب مدیریت ریسک

پیش نیاز های تدوین چارچوب اسناد اصلی پروژه راهبرد اجرایی پروژه منشور پروژه فرضیات هزینه[...]

2 دیدگاه

مدیریت ریسک: طوفان فکری

هدف جلسه طوفان فکری، پوشش دادن تمام ریسک‌های بالقوه بدون انجام قضاوت درباره ماهیت آن‌ها[...]

۴ استراتژی اصلی مدیریت ریسک در پروژه

مدیریت ریسک: تعادل میان زمان، هزینه و کیفیت در پروژه های ساختمانی، سه مولفه اصلی[...]