بایگانی دسته‌ی: رهبری پروژه

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی

مدیریت پورتفولیو در شرکت های ساختمانی: در این مقاله به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد[...]

مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

اهمیت نظرات ارکان پروژه: در بسیاری از پروژه های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک[...]

مهارت های لازم برای مدیر پروژه

مهارت های لازم برای مدیر پروژه: موفقیت یا شکست پروژه های ساختمانی وابستگی زیادی به[...]

مدیر پروژه در فاز طراحی ساختمان

اهمیت مدیر پروژه در فاز طراحی: اگرچه نقش مدیر پروژه در تمام مراحل اجرای پروژه[...]

کاریزمای سرپرست کارگاه در برقراری مدیریت ایمنی

کاریزمای سرپرست کارگاه در برقراری مدیریت ایمنی تحقیقات نشان می دهد که صنعت ساختمان به[...]

رهبری تیم های مجازی

جهانی سازی خدمات مهندسی: در سال های اخیر، یکی از اشکال سازمانی رو به رشد[...]

تعارضات پیمانکار و کارفرما در پروژه

تعارضات در صنعت ساختمان: ساخت و ساز یک فعالیت مبتنی بر پروژه است که نیاز[...]

2 دیدگاه

تبانی در مناقصات عمرانی

ادعاهای مربوط به تبانی در مناقصات عمرانی برزیل منجر به تحقیق درباره شرکت ملی نفت[...]

1 دیدگاه