بایگانی دسته‌ی: رهبری پروژه

مدیریت زمان و هزینه های احتمالی در پروژه

تهدیدها و فرصت ها در پروژه های ساختمانی: مدیریت تهدیدها و فرصت ها، نقش کلیدی[...]

مدیریت خلاقانه زمان و هزینه پروژه

خلاقیت در مدیریت پروژه: مدیریت خلاقانه زمان و هزینه پروژه به عنوان یک زمینه مهم[...]

عملکرد پیمانکاران جزء در شرایط رکود

ویژگی های عملکردی پیمانکاران جزء: شرکت های پیمانکار جزء (subcontractor)، مستقل از شرکت های پیمانکار[...]

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه/ ۱۶

چرا پاسخگویی چابک برای حل چنین مسائلی از اهمیت برخوردار است؟ با توجه به ساختار[...]

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه /۱۵

پاسخگویی چابک: اکثر رویدادهای غیر منتظره ای که مدیران پروژه امروزی با آن مواجه می[...]

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه /۱۴

پاسخگویی و عملکرد چابک: درحالیکه ارتباطات منظم، نقشی اساسی در تشخیص زودهنگام مسائل پروژه دارد،[...]

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه /۱۳

به روز رسانی منظم: مدیران پروژه موفق برای تعامل با محدودیت ها و تغییرات پنهانی[...]

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه /۱۲

تبادل دائمی اطلاعات: Fredrick Brooks پدر سیستم های رایانه ای IBM360 بیان می کند که[...]