بایگانی دسته‌ی: برنامه ریزی و کنترل پروژه

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید (لایحه تاخیرات): در لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی ممکن است[...]

20 دیدگاه

کنترل پروژه به روش ارزش کسب شده (EVM)

کنترل پروژه به روش ارزش کسب شده (EVM) هدف از کنترل پروژه آن است که[...]

برنامه ریزی موج غلتان در بستر تغییرات پروژه

برنامه ریزی پروژه: برنامه ریزی، یک فرایند تصمیم گیری است که در طی آن تصمیمات[...]

پروژه هایی که برای برنامه ریزی با MSP و PRIMAVERA بیش از حد بزرگ هستند

در پروژه های عظیم صنعتی از جمله مثال درج شده در این مقاله که بخشی[...]

مهلت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما

مهلت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما چقدر است؟ در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان[...]

14 دیدگاه

همپوشانی لایحه تاخیرات در پرداخت ها

محاسبه نمودار همپوشانی لایحه تاخیرات پروژه: در بخشنامه ۵۰۹۰ ، ماده ۳ و تبصره ذیل[...]

84 دیدگاه

لایحه تاخیرات چیست؟ صفر تا ۱۰۰ لایحه تاخیرات پروژه

از آنجایی که طرح و دفاع از لایحه تاخیرات یکی از مهم ترین موارد راهگشای[...]

2 دیدگاه

شاخص تعدیل ۱۴۰۰ نیمه دوم و تبعات عدم ابلاغ به موقع شاخص ها

شاخص تعدیل ۱۴۰۰ نیمه دوم براساس ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، در پيمان هايي كه[...]