۴ استراتژی اصلی مدیریت ریسک در پروژه

مدیریت ریسک: تعادل میان زمان، هزینه و کیفیت در پروژه های ساختمانی، سه مولفه اصلی شامل زمان، هزینه و کیفیت هستند که میزان موفقیت پروژه را تعیین می کنند. هنگامی که یک ریسک به وقوع می پیوندد، ممکن است پروژه با تاخیر به پایان برسد یا نتواند کیفیت مورد نظر ادامه مطلب…

جزوه مدیریت ریسک دکتر ملکی تبار: مفهوم ریسک

مدیریت ریسک: ریسک چه چیزی نیست؟ خطر (Danger, Hazard) پیامد منفی (Adverse consequence) پیامد مثبت پیامد منفی یا مثبت بیم، هراس، ترس، خوف، وحشت (Fear, Dread, Horror) اشتیاق پروا (Care, Concern, Anxiety) تعاریف ریسک تعریف PMBOK از ریسک PMBOK 2017: Individual project risk is an uncertain event or condition that, ادامه مطلب…

چگونه در کمین مسائل غافلگیر کننده پروژه بنشینیم؟

سنگ بنای مدیریت موفق پروژه حل مسائل پروژه با کمترین فاصله از زمان بروز آن، برای حفظ روند پیشرفت پروژه ضروری می باشد. Sayles و Chandler به بررسی مدیران پروژه ناسا پرداختند و دریافتند که این افراد بطور متداول به دنبال این امر بوده اند که مسائل پروژه ها را ادامه مطلب…

مفهوم تشعشعات ریسک در کارگاه های ساختمانی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…

چگونه با استفاده از محرک های ریسک به پیش بینی حوادث کارگاهی بپردازیم؟

مفهوم محرک های ریسک: این مقاله بیان می کند که مطالعات انجام شده درخصوص محرک های بروز ریسک بسیار ناچیز می باشد. درحالیکه بسیاری از حوادث در شرایطی رخ می دهند که با بررسی اسناد پروژه قابل شناسایی هستند. اما ابزار های مدلسازی (BIM) فعلی تنها به کنترل قوانین و ادامه مطلب…

قرارگیری افراد در معرض ریسک تصادف در کارگاه های ساختمانی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…

مدیریت ریسک در صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های ساختمانی

ریسک های مالی در پروژه های کلاس جهانی: یکی از دلایل اصلی عدم تحویل پروژه های ساختمانی در زمان به موقع و با هزینه پیش بینی شده در کشورهای در حال توسعه، عدم توجه کافی به ریسک های پیش روی پروژه در برآورد بودجه اولیه می باشد. بسیاری از مهندسان ادامه مطلب…

مروری بر روش های محاسبه بودجه ذخیره در صنعت ساخت

معمولاً کارفرمایان در ابتدای پروژه، خواهان یک برآورد دقیق هزینه هستند تا بتوانند بودجه مورد نیاز پروژه را تامین کنند و عدم قطعیت ها و ریسک های موجود در پروژه، مانع از دستیابی به چنین برآورد دقیقی خواهند بود. برای مثال، حدود نیمی از پروژه های عظیم حمل و نقلی ادامه مطلب…