درباره ما

ایمن سازان پای

در ایمن سازان پای ماموریت داریم تا با ارائه ساختاری هوشمند و نوین در زمینه خدمات مدیریت و کنترل پروژه، تهیه و دفاع لایحه تاخیرات و خدمات دفتر فنی و مهندسی پروژه، پیمانکاران و کارفرمایان را در پیشبرد اهدافشان کمک نماییم.

حرفه ای انتخاب کنید!

 

درباره ما ایمن سازان پای

ساختار هوشمند و منسجم در مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی و ساختمانی

مجموعه ایمن سازان پای با هدف توانمندسازی پیمانکاران و کارفرمایان محترم به منظور پیشرفت و موفقیت در پروژه ها، از تیمی حرفه ای و همکاری با کارشناسان و مهندسان متخصص با تحصیلات آکادمیک در بهترین دانشگاه های کشور در حوزه مدیریت پروژه، مدیریت ساخت، مهندسی عمران و ساختمان، کارشناسان حقوقی و دادگستری در زمینه ساختمان و … به عنوان کارشناسان دفتر فنی پروژه بهره می برد.

تیم کارشناسان ما در دپارتمان های مشاوره حقوقی قرارداها، دفتر فنی و مهندسی پروژه، مدیریت و کنترل پروژه، تهیه و دفاع لایحه تاخیرات و ضرر و زیان آماده خدمت رسانی به پیمانکاران و کارفرمایان گرامی می باشند.

مجموعه ایمن سازان پای با داشتن تجربیات متعدد در زمینه مشاوره، مدیریت و کنترل پروژه، تهیه و دفاع لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان هم در جایگاه پیمانکار و هم در جایگاه کارفرما، ضمن آگاهی از نحوه نگاه هر یک از ارکان پروژه به موضوع، از آخرین مصوبات، بخشنامه ها و قوانین کشور در تهیه و دفاع این لوایح استفاده نموده و قادر است این خدمات را بصورت تخصصی در اختیار شرکت های ساختمانی قرار دهد.

خدمات ما

هوشمند و منسجم

تهیه و دفاع صورتجلسات کارکرد، تهیه و دفاع قیمت های جدید، تهیه و دفاع صورت وضعیت، تهیه تعدیل و مابه التفاوت

ساختار شکست کار پروژه، برنامه زمان بندی پروژه، جمع آوری مستندات تاخیرات پروژه، گزارش های ادواری پروژه

 محاسبه و تهیه لایجه تاخیرات، دفاع از لایحه ضرر و زیان، حضور مستمر در جلسات دعاوی، جمع آوری مستندات پروژه

کارفرما: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی.

پیمانکار: شرکت سامان رهیاب روش.

مبلغ پیمان: ۲۱۰ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۲).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل خدمات کنترل پروژه.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۲ می باشد.

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان البرز.

پیمانکار: شرکت زانیاز ابنیه پایدار.

مبلغ پیمان: ۸۳ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۲).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل خدمات کنترل پروژه.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۲ می باشد.

کارفرما: شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گلگهر.

پیمانکار: شرکت ریل فراز تیما.

مبلغ پیمان: ۴۹۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۸).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل ابطال فسخ پیمان و تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۲ می باشد.

کارفرما: پتروشیمی آلای مهستان.

پیمانکار: شرکت پترو سازه.

مبلغ پیمان: ۸ میلیون یورو + ۱۱۸۵ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۰).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه و دفاع لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۲ می باشد.

کارفرما: شرکت مشیران.

پیمانکار: شرکت پترو سازه.

مبلغ پیمان: ۴۷۰ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۱).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۲ می باشد.

 

کارفرما: شرکت خاکریزآب.

پیمانکار: شرکت سازه ترابر ایرانیان.

مبلغ پیمان: ۲۰۲ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۱)

خدمات دفتر فنی پروژه شامل برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت ادعا (کلیم)

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۲ می باشد.

کارفرما: پتروشیمی تبریز.

پیمانکار: شرکت پترو سازه.

مبلغ پیمان: ۳۸۲ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۰).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۱ می باشد.

کارفرما: پتروشیمی بیستون.

پیمانکار: شرکت پترو سازه.

مبلغ پیمان: ۳۲۷ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۰).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۱ می باشد.

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران.

پیمانکار: شرکت ریل فراز تیما.

مبلغ پیمان: ۸۸۴۰۰۰ یورو + ۲۲۵ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۷).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه و دفاع صورت وضعیت جبران نرخ ارز.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۱ می باشد.

کارفرما: شرکت تندیس تجارت باختر.

پیمانکار: شرکت ریل فراز تیما.

مبلغ پیمان: ۱۷۹ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۸).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه و دفاع لایحه تاخیرات و لایحه ضرر و زیان.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۱ می باشد.

کارفرما: شهرداری لواسان.

پیمانکار: شرکت عمران سازه نورژیک.

مبلغ پیمان: ۱۲ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۶).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه صورت وضعیت جبران نرخ ارز و تهیه لایحه ضرر و زیان جهت ارائه به دادگاه.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۱ می باشد.

کارفرما: شهرداری رودهن.

پیمانکار: شرکت قهرمان سازه.

مبلغ پیمان: ۱۵ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۶).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه لایحه ضرر و زیان جهت ارائه به دادگاه.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۱ می باشد.

کارفرما: بانک صادرات.

پیمانکار: شرکت زانیار ابنیه پایدار.

مبلغ پیمان: ۴۵ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۰).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهیه و دفاع لایحه تاخیرات و مدیریت ادعا (کلیم).

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت.

پیمانکار: شرکت تکوین رسانه.

مبلغ پیمان: ۲۲ میلیارد ریال (سال ۱۳۸۷).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل کنترل اسناد حسابداری و تهیه لایحه ضرر و زیان جهت ارائه به دادگاه.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران.

پیمانکار: شرکت اهرام سخت پیکر.

مبلغ پیمان ۵۲۵ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۰).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل صورتجلسات، قیمت های جدید، صورت وضعیت کارکرد و تعدیل، برنامه ریزی و کنترل پروژه و لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، از سال ۱۴۰۰ تا کنون می باشد.

کارفرما: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان.

پیمانکار: شرکت عمران گستر ازناو.

مبلغ پیمان ۲۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۰).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه لایحه ضرر و زیان و شرکت در جلسات کارشناسی دادگاه.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: شرکت خانه مدرن اساطیر پاسارگاد.

پیمانکار: شرکت گنگ دژ آریا.

مبلغ پیمان ۳۸ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۸).

خدمات دفتر فنی شامل تهیه لایحه ضرر و زیان پروژه.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهکیلویه و بویراحمد.

پیمانکار: شرکت الکترو نواب.

مبلغ پیمان ۸ میلیارد ریال (سال ۱۳۸۵).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه لایحه ضرر و زیان جهت اقدام قضایی.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: بنیاد تعاون ارتش.

پیمانکار: شرکت بهتاژ نوید.

مبلغ پیمان ۴۴۳ میلیارد ریال (سال ۱۴۰۰).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل متره احجام و برآورد ریالی و تهیه پکیج قراردادی پروژه بصورت سرجمع (متر مربع زیربنا).

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: بنیاد ملی نخبگان.

پیمانکار: شرکت تاج راه زاگرس.

مبلغ پیمان: ۲۱ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۸).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل رسیدگی صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل پروژه.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: بنیاد ملی نخبگان.

پیمانکار: شرکت آژندریز.

مبلغ پیمان: ۱۶ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۹).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل رسیدگی به گزارش تغییر مقادیر پروژه و انجام تشریفات انعقاد متمم قرارداد.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: شرکت سلامت برکت.

پیمانکار: شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین.

مبلغ پیمان: ۲٫۲ میلیون یورو + ۱۵۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۹).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه و دفاع قیمت های جدید، صورتجلسات احجام، صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل، کنترل پروژه و تهیه لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، از سال ۱۴۰۰ تاکنون می باشد.

کارفرما: بنیاد تعاون آجا.

پیمانکار: شرکت ساختمانی شانلی یول.

مبلغ پیمان: ۵۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۸۰).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل بررسی قیمت های جدید و رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل پروژه جهت ارائه به هیئت داوری.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: شرکت عمران توسعه گران پیشگام.

خدمات مدیریت ریسک شامل:

مشاوره درخصوص بیمه نامه های خریداری شده، بررسی کلوزهای مورد نیاز و ارزیابی قراردادی بیمه نامه ها.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در سازمان.

خدمات DCC شامل:

مطابقت مکاتبات موجود با ساختار شکست کار پروژه و شناسایی بخش های پیگیری نشده از ساختار شکست کار پروژه.

تفکیک مستندات و مکاتبات پروژه بصورت موضوعی در دسته هایی نظیر تاخیرات، پرداخت ها، مشکلات فنی و اجرایی و غیره.

شناسایی مکاتبات بی پاسخ و پاسخگویی مناسب به آن به گونه ای که به ازای هر نامه دریافتی، یک جوابیه وجود داشته باشد.

جهت دهی مکاتبات ارسالی به تناسب سیاست های شرکت برای ایجاد مستندات لازم برای اقداماتی نظیر خاتمه یا فسخ پیمان.

بررسی مکاتبات دریافتی و پیش بینی ریسک ادعاهای آتی پیمانکاران و پاسخگویی مناسب به آن.

کنترل سررسید موعد تعهدات پیمانکاران، مشاوران و شرکا براساس بندهای توافق شده در جلسات کارگاهی.

شناسایی مستنداتی که بواسطه قرارداد مشاوره برعهده مشاوران پروژه قرار گرفته، اما به نتیجه نرسیده است.

تاریخ ارائه خدمت، از سال ۱۳۹۹ تاکنون می باشد.

کارفرما: شرکت عمران و توسعه پایدار ایرانیان.

پیمانکار: شرکت راهسازی و ساختمانی هنزا.

مبلغ پیمان: ۲۰۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۳).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل انجام امور فسخ پیمان (ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان)، لایحه تاخیرات، قیمت های جدید، صورت وضعیت قطعی، تعدیل قطعی، محاسبه جرائم.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ می باشد.

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان.

پیمانکار: شرکت اهرام سخت پیکر.

مبلغ پیمان: ۱۲۹ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۶).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه لایحه ضرر و زیان پیمانکار و پیگیری شکایت دادگاهی.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت سازه پایدار صبا.

پیمانکار: شرکت سبلان سوله کاران.

مبلغ پیمان: ۴۰۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۷).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل لایحه تاخیرات، گزارش تغییر مقادیر و لایحه ضرر و زیان پیمانکار.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان.

پیمانکار: شرکت اهرام سخت پیکر.

مبلغ پیمان: ۷۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۷).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل تهیه لایحه ضرر و زیان پیمانکار.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت راه آهن شرقی بنیاد.

تاریخ ارائه خدمت، سال ۱۳۹۹ می باشد.

کارفرما: شرکت عمران توسعه گران پیشگام.

پیمانکار: شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام.

مبلغ پیمان ۳۰۰۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۳).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۸ می باشد.

کارفرما: قوه قضائیه.

پیمانکار: شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین.

مبلغ پیمان ۲۵۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۸۸).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل صورت وضعیت تعدیل و لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۸ می باشد.

کارفرما: شرکت عمران توسعه گران پیشگام.

پیمانکار: گروه ساختمانی ترکی.

مبلغ پیمان ۱۴۰۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۳).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۸ می باشد.

کارفرما: شرکت نیکران لاستیک.

پیمانکار: شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین.

مبلغ پیمان ۱۳۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۵).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل صورت وضعیت کارکرد و تعدیل، قیمت جدید، برنامه ریزی و کنترل پروژه، لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۷ می باشد.

کارفرما: شهرداری ساوه.

پیمانکار: شرکت پلسنگ سنندج.

مبلغ پیمان ۱۰۰ میلیارد ریال (سال ۱۳۹۳).

خدمات دفتر فنی پروژه شامل صورت وضعیت کارکرد و تعدیل، قیمت جدید، لایحه ضرر و زیان، برنامه ریزی و کنترل پروژه، لایحه تاخیرات.

تاریخ ارائه خدمات، سال ۱۳۹۴ می باشد.