خدمات دفتر فنی پروژه

توانمندی های دفتر فنی پروژه

مشاوره و مدیریت قراردادها

کارشناسی فنی و مهندسی

مدیریت و کنترل پروژه

تهیه و دفاع لایحه تاخیرات

تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان

درخواست مشاوره

خدمات دفتر فنی پروژه

خدمات دفتر فنی پروژه ایمن سازان پای

مجموعه ایمن سازان پای با هدف توانمندسازی پیمانکاران و کارفرمایان محترم به منظور پیشرفت و موفقیت در پروژه ها، از تیمی حرفه ای همکاری با کارشناسان و مهندسان متخصص با تحصیلات آکادمیک در بهترین دانشگاه های کشور در حوزه مدیریت پروژه، مدیریت ساخت، مهندسی عمران و ساختمان، کارشناسان حقوقی و دادگستری در زمینه ساختمان و … به عنوان کارشناسان دفتر فنی پروژه بهره می برد.

خدمات دفتر فنی و مهندسی پروژه ایمن سازان پای به شرح ذیل است:

  1. مشاوره حقوقی قرارداها
  2. کارشناسی فنی و مهندسی شامل: تهیه و دفاع صورت جلسات کارکرد، تهیه و دفاع صورت وضعیت ها، محاسبه و دفاع قیمت جدید، تهیه تعدیل و مابه التفاوت، تهیه گزارشات ادواری
  3. مدیریت و کنترل پروژه شامل: کنترل و بروز رسانی برنامه زمان بندی، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک، مدیریت قراردادها، تهیه ساختار شکست کار، جمع آوری و آنالیز داده ها و مستندات پروژه، جمع آوری مستندات مربوط به تاخیرات پروژه، آنالیز داده های مربوط به پیشرفت پروژه، تهیه گزارشات ادواری
  4. تهیه و دفاع لایحه تاخیرات
  5. تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان

تعرفه و هزینه خدمات دفتر فنی پروژه

تعرفه و قیمت خدمات دفتر فنی پروژه ایمن سازان پای به شرح جدول ذیل می باشد. لازم به توضیح است که مبالغ مندرج در این جدول، پایه هزینه ها بوده و هزینه دقیق خدمات پس از بررسی اولیه مستندات پروژه اعلام می گردد. همچنین با توجه به تورم موجود در کشور و تغییر متوالی قیمت ها، هرگونه تغییر قیمت با بروز رسانی جداول تعرفه خدمات امکان پذیر است.

بهای خدمات مشاوره کارشناسی 

ردیف شرح

هزینه تهیه لایحه

(ریال)

هزینه دفاع از لایحه

(ریال)

ضریب اصلاحی 

بهای خدمات

(ریال)

۳۰۲۰۱۰۲۰۱ لایحه تاخیرات ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰    
۳۰۲۰۲۰۸۰۲ لایحه ضرر و زیان ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ تایید شده    
۳۰۲۰۲۰۹۰۰ گزارش تغییر مقادیر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    
۳۰۲۰۲۱۰۰۰ تهیه مستندات قیمت جدید ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ تایید شده    
۳۰۲۰۳۰۵۰۰ ساختار شکست و برنامه زمان بندی ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    
۳۰۲۰۸۰۱۰۰ صورتجلسات و صورت وضعیت قطعی ۱ درصد مبلغ ادعا شده ۲ درصد مبلغ تایید شده    
۳۰۲۰۸۰۲۰۰ صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ درصد مبلغ تایید شده    

 

نکاتی در رابطه با چگونگی روند کار دفتر فنی پروژه

 • هزینه تهیه مستندات و لوایح بصورت ۵۰% در زمان انعقاد قرارداد و ۵۰% در زمان تحویل لایحه دریافت می گردد.
 • هزینه های ریالی دفاع لوایح بصورت ۵۰% پس از برگزاری اولین جلسه دفاع و ۵۰% پس از اخذ تاییدیه کارفرمای اصلی دریافت می گردد.
 • هزینه های درصدی دفاع لوایح بصورت ۱۰۰% پس از اخذ تاییدیه کارفرمای اصلی دریافت می گردد.
 • تمامی بروزرسانی های لوایح پیش از اخذ تاییدیه کارفرمای اصلی بصورت رایگان انجام می گردد.
 • در صورت ارجاع همزمان بیش از یک کار، به مجموع خدمات ارائه شده تخفیفی معادل ۲۰% تعلق می گیرد.
 • جدول فوق الذکر براساس ارائه خدمات در شهر تهران تهیه شده و هزینه های ایاب و ذهاب خارج از شهر تهران به آن افزوده خواهد شد.