دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش ساخت و فناوری نوین ساختمان

آنچه امروز به عنوان دانش مدیریت پروژه و یا مدیریت ساخت شناخته می شود، حدود نیم قرن پیش پا به عرصه وجود گذاشته و کمتر از دو دهه است که در کشور ایران به طور جدی مطرح شده است.

بخش های اصلی این علم شامل برنامه ریزی و کنترل پروژه، روش های ساخت، مدیریت ریسک و ایمنی، مدیریت مالی و مدیریت قراردادها و دعاوی است. در سال های اخیر، مباحثی جدید همانند رهبری پروژه و فناوری های نوینی از جمله مدلسازی اطلاعات ساختمان نیز به این علم اضافه شده است.

امید است دانشنامه مدیریت و مهندسی ایمن سازان پای به عنوان مرجع تخصصی مدیریت پروژه، روش های اجرا و فناوری های نوین ساختمانی در خدمت مهندسین و فعالان پیشرو در صنعت ساخت کشور قرار گیرد.

آخرین مقالات

سخن سردبیر:

استادی داشتیم که می گفت علم بشر هر ۱۰ سال ۲ برابر می شود. همچنین معتقد بود که انسان با دوری از محیط تحصیل، هر سال ۱۰% از آموخته هایش را از یاد می برد. اینطور بود که نتیجه گیری می کرد اگر شما ۵سال از کسب دانش غافل بمانید، دیگر درک مناسبی از رشته علمی تان نخواهید داشت.

مهندسین عمران، برق و مکانیک، پس از گذر از کنکورهای فراوان دانشگاهی و شرکت در آزمون های شغلی از جمله آزمون نظام مهندسی، عملاً از گردونه علم آموزی خارج می شوند. از یک سو عدم نیاز به شرکت در آزمون ها و کسب مدارک بیشتر، از انگیزه این مهندسان می کاهد و از سوی دیگر، مشغله فراوان سبب نداشتن فرصت برای مطالعات علمی مهندسان می گردد.

مجله اینترنتی ایمن سازان پای با بررسی مقالات روزدنیا درزمینه مدیریت پروژه و ساخت به شناسایی مقالات علمی جذاب پرداخته و مطالب آن را پس از ترجمه، حداکثر در ۱۰۰۰ کلمه خلاصه نویسی مینماید تا مهندسان بتوانندهر روز با صرف کمتر از ۱۵ دقیقه زمان برای مطالعه ، از آخرین دستاوردهای مهندسی ساختمان بخصوص در زمینه مدیریت پروژه و ساخت آگاه شوند.

مدیریت پروژه

ایمن سازان پای

یوسین بولت را می شناسید؟ او ۱۰۰ متر را در ۹٫۵۸ ثانیه دویده است.

افراد زیادی ۱۰۰ متر را در کمتر از ۱۰ ثانیه دویده اند. آیا هیچ کدام از آن ها را می شناسید؟

۰٫۴۲ ثانیه است که اختلاف قهرمان المپیک و یک دونده خوب محلی را می سازد.

به دلیل مشابهی،با وجود اینکه ما مقدار عدد π را تا ده ها رقم اعشار می دانیم، هنوز کامپیوترهای عظیمی در برخی از بزرگترین مراکز دانشگاهی دنیا در حال محاسبه رقم های اعشار کوچکتر این عدد هستند.

با همین استدلال می توان گفت، بسیاری از مهندسان کشور از نظر فنی و تجربی در سطح قابل قبولی قرار دارند تا یک مدیرعامل، مدیر پروژه یا رییس کارگاه خوب باشند. اما اختلاف خوب تا عالی را دانشی شکل می دهد که ما در اختیار مهندسان قرار می دهیم.

ایمن سازان پای دانشنامه ای است برای مهندسانی که بخواهند فراتر از دیگران بدانند و بهتر از آنان عمل کنند.

مدیریت کارگاه

فناوری های نوین ساختمانی

نویسنده ای بود که می گفت: آنچه برایتان تعریف می کنم افسانه ای بیش نیست. واقعیت بسیار عجیب تر و وهم انگیزتر است.

امروزه در حوزه های مختلف صنعت ساختمان اعم از مهندسی عمران، برق، مکانیک و آی تی، داستان هایی از روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمانی می شنویم که بیشتر به افسانه شبیه هستند. لااقل با خود می گوییم شاید ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر شاهد ظهور این فناوری های ساختمانی باشیم. اما واقعیت بسیار فراتر از دانش ماست.

شما می توانید آخرین روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمانی به کار گرفته شده در سراسر جهان را در مجله ایمن سازان پای، دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش ساخت و فناوری های نوین ساختمانی دنبال کنید.

فناوریهای نوین ساختمانی