قرارگیری افراد در معرض ریسک تصادف در کارگاه های ساختمانی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…

انواع ماشین آلات راهداری و خدمات شهری

ماشین آلات راهداری و خدمات شهری   شامل: فلاسک لکه گیر (مینی پک)/ روبوت لکه گیر آسفالت (بولی پاچر)/ قیر پاش/ آسفالت زیر سطحی (چیپ سیلر)/ لکه گیر بازیافتی با پنل گرمایشی/ میکرو سرفیسینگ/ درزگیر آسفالت/ پلنت امولسیون/ پلنت قیر پلیمر/ سیلوی نمک/ کاتر، غلتک و بلوور/

شناسایی پیشگیرانه ریسک بروز تصادف در کارگاه با توجه به الگوهای حرکتی و موارد اتفاقی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…