معرفی و شناخت انواع سقفهای مسطح

  انواع سقف های مسطح   شامل: ۱- گروه سقف های تیرچه دار ۱-۱- سقف های تیرچه بلوک با تیرچه بتنی ۲-۱- سقف های تیرچه یونولیت با تیرچه بتنی ۳-۱- سقف سیاک ۲- گروه سقف های کامپوزیت ۱-۲- سقف های کامپوزیت فلزی ۲-۲- سقف های کامپوزیت کرمیت ۳-۲- سقف های ادامه مطلب…

توسط ، قبل

ترکیب BIM و GIS برای بکارگیری مجدد تاسیسات در ساختمانها

در این مقاله، پژوهشگر به جمع آوری مهمترین عوامل در به کارگیری مجدد تاسیسات در سطح یک ساختمان و نیز در سطح چندین ساختمان در یک شهر پرداخته و با ترکیب سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و مدل اطلاعات ساختمان (BIM) ، چارچوبی برای استخراج اتوماتیک این عوامل ارائه نموده است. ادامه مطلب…

شناسایی پیشگیرانه ریسک بروز تصادف در کارگاه با توجه به الگوهای حرکتی و موارد اتفاقی

این مقاله به بررسی چگونگی پیشگیری از بروز تصادفات در زمان باراندازی مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی می پردازد. به این منظور، محل باراندازی مصالح و تجهیزات به عنوان یک منبع تشعشعات ریسک بروز تصادف فرض می شود و میزان قرارگیری افراد در معرض این تشعشعات به عنوان ادامه مطلب…

کاربرد سنسورها جهت شناسایی شرایط ناایمن در جابجایی بارها روی سر کارگران ساختمانی

  جابجایی بار روی سر کارگران ساختمانی یکی از عوامل اصلی بروز حوادث در کارگاه ها می باشد. محیط پویا و پیچیده کارگاه های ساختمانی به خودی خود سبب بروز چنین شرایطی می گردد. به این منظور، مطالعاتی در راستای به کارگیری سنسورها برای تشخیص چنین خطراتی صورت پذیرفته است ادامه مطلب…

تحلیل الگوهای حرکتی در کارگران ساختمانی

این مقاله چارچوب جدیدی برای استفاده از داده های مکانی به منظور آگاه سازی مدیران کارگاهی و کارشناسان ایمنی ارائه می نماید. اطلاعات مربوط به مکان قرارگیری، جهت حرکت و سرعت حرکت منابعی از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح ساختمانی مصرفی در کارگاه درصورتیکه بطور دقیق و به ادامه مطلب…