آخرین پیشرفت های صنعت تاورکرین در دنیا

کنترل عملکرد تاورکرین امروزه بسیاری از پروژه های عظیم ساختمانی بصورت قطعات پیش ساخته ای اجرا می شوند که در کارخانه ساخته شده و پس از حمل، در محل کارگاه مونتاژ می شوند. این روش ساخت سبب افزایش راندمان کار و تسریع در زمان تحویل پروژه می گردد. یکی از ادامه مطلب…

طراحی تجهیز کارگاه: اول ایمنی، بعد کار

تجهیز کارگاه و مفهوم طراحی برای ایمنی: طراحی فضای تجهیز کارگاه در پروژه های ساختمانی، با دیدگاه های مختلفی از جمله سهولت عملیات اجرایی، دسترسی مناسب میان تاسیسات موجود، کاهش هزینه های تجهیز کارگاه (شامل جابجایی و دوباره کاری)، ارتقای ایمنی و … صورت می گیرد. تمام عوامل ذکر شده ادامه مطلب…

کاربرد سنسورها جهت شناسایی شرایط ناایمن در جابجایی بارها روی سر کارگران ساختمانی

  جابجایی بار روی سر کارگران ساختمانی یکی از عوامل اصلی بروز حوادث در کارگاه ها می باشد. محیط پویا و پیچیده کارگاه های ساختمانی به خودی خود سبب بروز چنین شرایطی می گردد. به این منظور، مطالعاتی در راستای به کارگیری سنسورها برای تشخیص چنین خطراتی صورت پذیرفته است ادامه مطلب…