در این مقاله به ارائه چک لیستی از مهمترین عواملی که باید در بررسی و رسیدگی صورت وضعیت موقت پیمانکاران مدنظر قرار گیرد پرداخته شده است که عبارتند از:

اعمال ضریب به قیمت های جدید ابلاغ نشده.
ابلاغیه ۲۵% در صورت افزایش حجم کار.
کنترل بارنامه ها، فاکتورها، صورتجلسات مصالح ورودی به کارگاه.
اعمال صورتجلسات و دستورکارهای ابلاغ شده.
اعمال ضریب به ردیف های بدون صورتجلسه.
اخذ آزمایشات، استانداردها، تاییدیه سازمانهای ذیربط.
تعیین تکلیف خسارات و تعهدات انجام نشده پیمانکار.
تعیین میزان مصالح پایکار.
رسیدگی فنی صورت وضعیت.

رسیدگی درصد پیشرفت های کنترل پروژه (درصورت نیاز).

ابلاغیه تمدید مدت پیمان در صورت عدم رسیدگی به تاخیرات پیمانکار.
بررسی صورتجلسات و دستورکارهای ابلاغی.
ابلاغیه ۲۵% در صورت افزایش حجم کار.
تعیین تکلیف قیمت های جدید، شاخص های و تعدیل معکوس.
محاسبه خسارات و جرائم قراردادی.
کنترل محاسبات و جمع بندی رسیدگی به صورت وضعیت.
اعلام نتیجه کنترل ها به واحد پروژه.
چک لیست صورت وضعیت موقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *