افزایش هزینه جهانی ساخت و ساز

با وجود تأثیر منفی افزایش هزینه ها در ساخت و ساز، افزایش بیش از حد هزینه ها به یک بخش تقریبا طبیعی در صنعت ساختمان تبدیل شده است. در این مقاله به تجزیه و تحلیل افزایش هزینه جهانی ساخت و ساز می پردازیم و افزایش هزینه های پروژه های زیربنایی به عنوان یک مشکل در سراسر جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

یک پروژه ساختمانی معمولاً زمانی موفق تلقی می شود که در زمان، بودجه و طبق اهداف کیفی خود به اتمام برسد. یکی از وظایف اصلی مدیر پروژه این است که اطمینان حاصل کند که پروژه از هزینه و زمان اختصاص یافته خود تجاوز نمی کند. افزایش هزینه های پروژه هم سبب کاهش نرخ موفقیت پروژه از نظر زمان، هزینه و کیفیت اجرا می شود و هم ادعاهای زیادی را برای ذینفعان پروژه بوجود می آورد.

مطالعات نشان می دهد از میان ۱۴۶ دلیل متداول بررسی شده که سبب افزایش هزینه های ساخت و ساز می گردند، علل اصلی افزایش هزینه پروژه های ساختمانی که در ابعاد جهانی به چشم می خورد، شامل موارد ذیل می باشد:

 • نواقص موجود در اسناد مناقصه (شامل نقشه ها، برآورد احجام، مستندات قانونی و غیره).
 • عدم انجام آزمایشات محیطی مانند مکانیک خاک یا هیدرولوژی.
 • تخصیص بودجه ناکافی به فاز طراحی.
 • شرایط فورس ماژور.
 • تغییرات بیش از حد در الزامات پروژه و یا خواسته های کارفرما.
 • تاخیر در شروع برنامه ریزی و انجام برنامه ریزی عجولانه.
 • عدم درک خواسته های کارفرما.
 • ناکارآمد بودن مدیران.
 • بی اعتمادی و بروز ادعاهای زیاد.
 • طراحی ضعیف و غیر قابل اجرا.
 • پیشنهاد قیمت های بسیار پایین از سوی شرکت کنندگان در مناقصه.
 • نداشتن استاندارد برای انتخاب طراحان و در نتیجه ناکارآمد بودن طراحان.
 • شفاف نبودن اسناد مناقصه و تناقض در آیتم های قراردادی.
 • عدم تخصیص مناسب ریسک میان پیمانکار و کارفرما.
 • عدم تعیین مسئولیت دقیق مدیران و تعهدات آن ها.

 با تجزیه و تحلیل افزایش هزینه جهانی ساخت و ساز از میان موارد مطرح شده فوق می توان ۳ مورد را یافت که در صورت وجود در پروژه، حتماً افزایش هزینه قابل توجهی را به پروژه تحمیل خواهند نمود.

 • نواقص موجود در اسناد مناقصه (شامل نقشه ها، برآورد احجام، مستندات قانونی و غیره).
 • تغییرات بیش از حد در الزامات پروژه و یا خواسته های کارفرما.
 • پیشنهاد قیمت های بسیار پایین از سوی شرکت کنندگان در مناقصه.

مقاله مرجع

مقاله افزایش هزینه ساخت و ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *