مقدمه ای بر مدیریت ریسک

مدیریت ریسک؛ پاسخ به سه سوال:

 • چه چیزی رخ می‌دهد؟
 • چگونه رخ می‌دهد؟
 • اگر رخ دهد چه پیامدهایی خواهد داشت؟

اهمیت «شناسایی ریسک» در فرایند مدیریت ریسک:

 • ریسک‌هایی که شناسایی نشوند را نمی‌توان مدیریت نمود.

محمل شناسایی ریسک:

 • چارچوب تدوین‌شده در ابتدای فرآیند

داده های ورودی

 • نمودارها
 • عوامل مهم زیست‌محیطی
 • مطالعات دانشگاهی
 • چک‌لیست‌های منتشرشده
 • معیارها
 • سناریوهای ریسک‌ها
 • تجربه‌های شرکت
 • فرم‌های شرکت
 • بودجه‌بندی فعالیت‌ها
 • زمان‌بندی فعالیت‌ها
 • شرح پروژه
 • ساختار شکست کار پروژه
 • تحلیل ذی‌نفعان
 • مشخصات فنی بخش‌های مختلف پروژه
 • فرضیات پروژه
 • گزارش‌های پیشرفت

افراد کلیدی شناسایی کننده ریسک

مدیر پروژه

اعضای سازمان:

 • دفتر فنی
 • مدیران اجرایی

ذینفعان:

 • کارفرما
 • بهره بردار
 • مشاور

افراد شاخص در:

 • مدیریت ریسک
 • تخصص فنی
 • منطقه پروژه

روش های شناسایی ریسک

 • تحلیل SWOT
 • تحلیل درخت خطا
 • تحلیل MORT
 • تحلیل درخت رویداد
 • FMEA  و FMECA
 • مطالعات HazOp
 • طوفان فکری
 • روش دلفی
 • چک لیست
 • مصاحبه
 • بررسی اسناد پروژه
 • تحلیل فرضیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *