سدها، پل ها، جاده ها، کارخانجات صنعتی و بسیاری از پروژه های عظیم ساختمانی با اتکا بر توان عملیاتی ماشین آلات سنگین ساخته می شوند.

در کارگاه های ساختمانی، جابجایی ماشین آلات سنگین در کوتاهترین زمان و با کمترین مسیر طی شده از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. به این منظور لازم است تا کوتاهترین مسیر میان نقاط شروع حرکت ماشین آلات و مقصد آن ها به دقت شناسایی شود. این مسیر می بایست علاوه بر کوتاه بودن، ایمن باشد و احتمال بروز تصادف را تا حد امکان کاهش دهد.

ماشین آلات سنگین ساختمانی
ماشین آلات سنگین ساختمانی
ماشین آلات سنگین ساختمانی

در روش فعلی جابجایی ماشین آلات ساختمان (حتی به صورت رباتیک)، تعیین مسیر حرکت ماشین آلات بصورت دستی و با سعی و خطاهای فراوان و همچنین با صرف زمانی طولانی انجام می پذیرد. چرا که این عملیات توسط مدل فکری، میزان تجربه و سطح تخصص مهندسان هدایت کننده ماشین آلات محدود می شود.

این خطاها در کنار آمار بالای حوادث منجر به جراحت و مرگ در پروژه های ساختمانی که ناشی از تصادف با ماشین آلات سنگین رخ داده اند، بیانگر لزوم استفاده از یک سیستم هوشمند و دقیق هدایت و کنترل برای چنین ماشین آلاتی می باشد.

ماشین آلات سنگین ساختمانی

این سیستم هوشمند می بایست بر مبنای شناسایی یک مسیر بهینه ایمن در کارگاه شکل گیرد که هم از نقاط تداخل فعالیت های مختلف ساختمانی فاصله داشته باشد و هم با توجه به محدودیت فضای پروژه راندمان کارکرد ماشین آلات را بهبود بخشد.

این سیستم هوشمند بر مبنای ساخت یک گراف از مجموعه نقاط قابل تردد در کارگاه و حذف زون های با چگالی زیاد موانع موجود در مسیر با استفاده از روش های ریاضی و محاسباتی فراابتکاری از جمله الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان کار می کند.

سیستم هوشمند شناسایی مسیر با دریافت مشخصات هندسی سایت کارگاهی، مشخصات هندسی موانع موجود در کارگاه، مشخصات ماشین آلات مورد استفاده در پروژه و نقاط مبدا و مقصد فعالیت ها به آنالیز زون های مختلف و ایجاد گراف مسیرهای محتمل و انتخاب بهترین مسیر برای ترد ماشین آلات سنگین می پردازد.

مقاله مرجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *