قوت مغرب هم از علم و فن است / از همین آتش چراغش روشن است

اقبال لاهوری

اما این سخن اشتباه بود.

بسیاری از ما مردمان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، توسعه را معادل هماوردی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری کشورهای پیشرفته می دانیم. غافل از  این که علم در معنای مدرن آن، چنانکه در مناظره مشهور پوپر- ویگنشتاین بیان می شود، یک پلتفرم اجتماعی برای اشتراک دانسته های بشر بوده و فناوری نیز در همین مسیر قدم بر می دارد.

لذا دستاوردهای علمی که بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر ننماید، در فلسفه علم مدرن جایی ندارد. به همین دلیل است که دانشگاه های ما در سالیان گذشته در برترین رتبه های تولید علم قرار گرفته اند، درحالیکه صنعت ما هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد.

توسعه یافتگی به معنای ساخت خانه های هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی و یا استفاده از مواد نانو با خواص جادویی نیست. برای توسعه یافتگی باید بستری مهیا گردد که غالب صنعتگران کشور بتوانند بصورت آگاهانه از این دستاوردها بهره مند گردند.

امید است دانشنامه ایمن سازان پای به عنوان مرجع تخصصی در زمینه مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمانی، قدم کوچکی در راستای توسعه صنعت ساخت کشور برداشته باشد.

متن فوق، اقتباسی از نوشته  آقای حسین سلاح ورزی، فعال اقتصادی است که در جایی دیگر و برای هدف دیگری نوشته شده بود اما آنچنان سخن از دل ما می گفت که جسارت کردیم و ما نیز از آن گفتیم.