در کشورهای پیشرفته، اجرای داربست هم یک پروژه است

اجرای داربست (اسکافولد) در پروژه: پروژه های بزرگ ساختمانی از فعالیت های متعددی تشکیل شده اند که هر یک، ملزومات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهمترین ملزومات مورد استفاده در کارگاه های ساختمانی، داربست یا اسکافولد می باشد که برای ایجاد دسترسی به جبهه های کاری، مورد استفاده ادامه مطلب…

مدلسازی اطلاعات ساختمان و ایمنی: بررسی خودکار ایمنی در زمانبندی ها و مدل های اجرایی

ایمنی ساخت و ساز، در تمامی کشورها مسئله ای ملی و جهانی محسوب می شود. این مقاله با به کارگیری یک ابزار کنترل کننده خودکار قوانین ایمنی در مدل های اطلاعات ساختمان (BIM) در حل این مسئله مشارکت می کند. در این مقاله الگوریتم هایی که بتوانند به صورت خودکار، ادامه مطلب…