از مدیر پروژه تا رهبر پروژه/ ۱۶

چرا پاسخگویی چابک برای حل چنین مسائلی از اهمیت برخوردار است؟ با توجه به ساختار سازمانی پروژه ها که در آن فعالیت ها به شدت به یکدیگر وابستگی دارند، با اثرگذاری یک رویداد غیر مترقبه بر هر یک از فعالیت های پروژه، ممکن است بسیاری از فعالیت های وابسته به ادامه مطلب…

محیط زیست و پروژه های راهسازی

انجمن بین المللی دائمی کنگره های راه (پیارک) با هدف جمع آوری و انتشار اطلاعات درخصوص مسائل مربوط به جاده و ترافیک آن، اصلاح و استاندارد کردن شیوه های طراحی، اجرایی، اداری، مالی و نگهداری راه ها، یکنواخت کردن علایم و نشانه ها، کدهای مربوط به آمد و شد در ادامه مطلب…

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه /۱۵

پاسخگویی چابک: اکثر رویدادهای غیر منتظره ای که مدیران پروژه امروزی با آن مواجه می شوند، با آنچه که در مثال های پیشین مطرح شد، شباهت چندانی ندارند و لذا نیازمند اقدام مشخصی نیستند. با این حال، این مسائل نیازمند پاسخگویی چابک و سریع می باشند. در طی سه سال ادامه مطلب…

مروری بر روش های محاسبه بودجه ذخیره در صنعت ساخت

  معمولاً کارفرمایان در ابتدای پروژه، خواهان یک برآورد دقیق هزینه هستند تا بتوانند بودجه مورد نیاز پروژه را تامین کنند و عدم قطعیت ها و ریسک های موجود در پروژه، مانع از دستیابی به چنین برآورد دقیقی خواهند بود. برای مثال، حدود نیمی از پروژه های عظیم حمل و ادامه مطلب…

تحلیل و ارزیابی اثر دومینو در سایت های صنعتی

در تحلیل ریسک، حوادثی که در پی اثر دومینو شکل می گیرند به عنوان فاجعه بار ترین حوادث شناخته می شوند. اثر دومینو، اولین بار در سال ۱۹۴۷ بصورت مستند در سایت های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که احتمال بروز اثر دومینو در صنایعی ادامه مطلب…

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه /۱۴

پاسخگویی و عملکرد چابک: درحالیکه ارتباطات منظم، نقشی اساسی در تشخیص زودهنگام مسائل پروژه دارد، مقابله با این مسائل غیر منتظره مستلزم اقدام سریع می باشد. لذا مدیران پروژه می بایست بصورت خلاقانه و با سرعت به تعامل با چنین رویدادهایی بپردازند. Brian Muirhead مسئول توسعه و پرتاب سیستم Pathfinder ادامه مطلب…

توسط ، قبل

از مدیر پروژه تا رهبر پروژه /۱۳

به روز رسانی منظم: مدیران پروژه موفق برای تعامل با محدودیت ها و تغییرات پنهانی که به تازگی کشف می شوند، بصورت روزانه اطلاعات گروه خود را بروزرسانی می کنند. Tony Schoenfelder مدیر پروژه NASA در خصوص برخی از روش های ارتباطی به کار گرفته شده توسط John Hodge – ادامه مطلب…

معرفی کتاب: مدیریت استراتژیک پروژه/ دکتر محمود گلابچی/ ۱۳۸۹

فهرست عناوین: فصل اول: تصمیمات استراتژیک در مدیریت یک پروژه/ فصل دوم: شرایط پیرامون پروژه/ فصل سوم: مطالعات امکان سنجی پروژه/ فصل چهارم: ساختارهای سازمان پروژه/ فصل پنجم: تامین منابع مالی پروژه/ فصل ششم: مدیریت پیمان پروژه/ فصل هفتم: مدیریت ریسک پروژه/ فصل هشتم: روش های تصمیم گیری/ خلاصه کتاب ادامه مطلب…