محیط زیست و پروژه های راهسازی

انجمن بین المللی دائمی کنگره های راه (پیارک) با هدف جمع آوری و انتشار اطلاعات درخصوص مسائل مربوط به جاده و ترافیک آن، اصلاح و استاندارد کردن شیوه های طراحی، اجرایی، اداری، مالی و نگهداری راه ها، یکنواخت کردن علایم و نشانه ها، کدهای مربوط به آمد و شد در ادامه مطلب…

معرفی و شناخت انواع سقفهای مسطح

  انواع سقف های مسطح   شامل: ۱- گروه سقف های تیرچه دار ۱-۱- سقف های تیرچه بلوک با تیرچه بتنی ۲-۱- سقف های تیرچه یونولیت با تیرچه بتنی ۳-۱- سقف سیاک ۲- گروه سقف های کامپوزیت ۱-۲- سقف های کامپوزیت فلزی ۲-۲- سقف های کامپوزیت کرمیت ۳-۲- سقف های ادامه مطلب…

توسط ، قبل