در این مقاله به ارائه چک لیستی از مهمترین عواملی که باید در بررسی و رسیدگی صورت وضعیت قطعی پیمانکاران مدنظر قرار گیرد پرداخته شده است که عبارتند از:

تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات تحویلی به پیمانکار
تسویه حساب انبار مرکزی
کنترل اقلام تحویلی به پیمانکار و حساب انبار
ابلاغیه صورتجلسه تحویل موقت
ابلاغیه صورتجلسه رفع نقص (در صورت سپری شدن مهلت رفع نقص)
ابلاغیه صورتجلسه تحویل قطعی (در صورت سپری شدن دوره تضمین)
ابلاغیه ۲۵% در صورت افزایش حجم کار
کنترل بارنامه ها، فاکتورها، صورتجلسات مصالح ورودی به کارگاه 
اعمال صورتجلسات و دستورکارهای ابلاغ شده
اخذ آزمایشات، استانداردها، تاییدیه سازمانهای ذیربط
دریافت لایحه تاخیرات و اظهار نظر درخصوص بخش فنی آن
تعیین تکلیف خسارات و تعهدات انجام نشده پیمانکار
تحویل نقشه های چون ساخت (ازبیلت)
رسیدگی فنی صورت وضعیت
رسیدگی درصد پیشرفت های کنترل پروژه (درصورت نیاز)
تعیین تکلیف تاخیرات مجاز و غیر مجاز
محاسبه خسارت تاخیرات غیر مجاز
بررسی صورتجلسات و دستورکارهای ابلاغی
ابلاغیه ۲۵% در صورت افزایش حجم کار
تعیین تکلیف قیمت های جدید، شاخص های و تعدیل معکوس
محاسبه خسارات و جرائم قراردادی
دریافت نامه عدم اعتراض پیمانکار
کنترل محاسبات و جمع بندی رسیدگی به صورت وضعیت
کنترل اقلام تحویلی به پیمانکار و حساب انبار
محاسبه بدهکاری/بستانکاری پیمانکار
اخذ مدارک مثبته مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
اخذ مفاصاحساب بیمه از پیمانکار
تهیه صورتحساب نهایی و اخذ تاییدیه پیمانکار جهت تسویه حساب
چک لسیت صورت وضعیت قطعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *