ایمنی ساخت و ساز، در تمامی کشورها مسئله ای ملی و جهانی محسوب می شود. این مقاله با به کارگیری یک ابزار کنترل کننده خودکار قوانین ایمنی در مدل های اطلاعات ساختمان (BIM) در حل این مسئله مشارکت می کند. در این مقاله الگوریتم هایی که بتوانند به صورت خودکار، یک مدل ساختمانی را تحلیل می کنند تا خطرهای ایمنی را شناسایی کنند و ابزارهای پیشگیرانه را به کاربران پیشنهاد دهند برای حالت های مختلفی که در بر گیرنده خطرهای مرتبط با سقوط افراد از ارتفاع هستند، ارائه شده اند.

همچنان که استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) مسیر پیش روی فرایند ساخت و ساز را تغییر می دهد، این پژوهش ظرفیت BIM را برای در انجام شناسایی خودکار خطرات و تلاش برای رفع آن ها در برنامه ریزی فرایند ساخت و ساز و حتی در حین طراحی نشان می دهد.

در این مقاله یک موتور مبتنی بر به کارگیری قوانین ایمنی، بر روی یک نرم افزار مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) که به صورت تجاری موجود است سوار شده است تا امکان انجام چنین رویکردی را به نمایش بگذارد.

به عنوان نتیجه، نرم افزار کنترل خودکار ایمنی پیش از شروع ساخت و ساز، مهندسین و مدیران را با ارائه گزارش اینکه چرا، کجا، چه زمانی و چه نوع ابزارهای ایمنی برای پیشگیری از حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع مورد نیاز است، آگاه می سازد.

قوانین ایمنی مورد استفاده در این نرم افزار کنترل خودکار ایمنی از آیین نامه اوشا (OSHA) استخراج شده است و مقاله به بیان نحوه ترجمه و تفسیر این قوانین به زبان رایانه، چگونگی آماده سازی مدل و استخراج اطلاعات لازم برای بررسی قوانین، نحوه انطباق قوانین با مدل های خروجی نرم افزار BIM و سیستم گزارش دهی با استفاده از ابزار گرافیکی می پردازد.

از آنجا که سقوط از ارتفاع، بیشترین تعداد گزارشات حوادث مرگبار حین کار را به خود اختصاص داده است، تمرکز این مقاله بر حفاظت کارگاهی در برابر سقوط از ارتفاع قرار گرفته است.

مقاله مرجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *