آنچه امروز به عنوان دانش مدیریت پروژه و یا مدیریت ساخت شناخته می شود، حدود نیم قرن پیش پا به عرصه وجود گذاشته و کمتر از دو دهه است که در کشور ایران به طور جدی مطرح شده است. بخش های اصلی این علم شامل برنامه ریزی و کنترل پروژه، روش های ساخت، مدیریت ریسک و ایمنی، مدیریت مالی و مدیریت قراردادها و دعاوی است. در سال های اخیر، مباحثی جدید همانند رهبری پروژه و فناوری های نوینی از جمله مدلسازی اطلاعات ساختمان نیز به این علم اضافه شده است.

گروه ایمن سازان با بررسی مقالات روز دنیا در زمینه مدیریت پروژه و ساخت، به شناسایی مقالات علمی جذاب پرداخته و مطالب آن را پس از ترجمه، حداکثر در ۱۰۰۰ کلمه خلاصه نویسی می نماید تا مهندسان بتوانند هر روز با صرف کمتر از ۱۵ دقیقه زمان برای مطالعه، از آخرین دستاوردهای مهندسی ساختمان علی الخصوص در زمینه مدیریت پروژه و ساخت آگاه شوند. 

امید است دانشنامه ایمن سازان پای به عنوان مرجع تخصصی در زمینه مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمانی در خدمت مهندسین و فعالان پیشرو در صنعت ساخت کشور قرار گیرد.