گروه ایمن سازان آمادگی دارد انواع خدمات فنی و مهندسی و مدیریت پروژه را برای اشخاص حقیقی، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران بصورت تخصصی به انجام رساند. از جمله خدمات ارائه شده از سوی این گروه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

۱- خدمات مدیریت پروژه

۲- کنترل پروژه در قالب کنترل زمان، هزینه و کنترل کیفی

۳- خدمات فنی از جمله تهیه نقشه های شاپ و ازبیلت

۴- متره و برآورد

۵- تهیه صورت جلسات، صورت وضعیت، تعدیل و …

۶- تهیه برنامه زمان بندی و لایحه تاخیرات

۷- مدیریت ادعا، لایحه ضرر و زیان و قیمت جدید

 

برای انجام هماهنگی و دریافت مشاوره رایگان با شماره تلفن های ۰۹۱۲۶۸۵۷۸۳۹ – ۰۲۱۲۷۵۳۱۳۳ تماس حاصل فرمایید.